Noticeboard

Tankevirus

Where: UiT, campus Alta
Tid: 29.09.20 16:00
Course Alta Students

Student Yoga

Where: UiT, campus Alta, Lille Scene (Musikkrommet)
Tid: 29.09.20 16:00
Other Alta Students

Delta på digital idédugnad for utdanning

Where: Zoom
Tid: 30.09.20 12:15
Other Digitalt Employees, Students, Guests

Nettsamling om studentmedvirkning

Where: Online
Tid: 01.10.20 12:00
Other Digitalt Employees, Students

Disputas – Paula Frid

Where: Strømmes fra aud. Cerebrum
Tid: 02.10.20 10:15
Other, Disputas, Prøveforelesning Digitalt Employees, Students, Guests, Invited

Gandhi's thoughts on Women: Different Dimensions and Significance- online lecture

Where: Tromsø
Tid: 02.10.20 15:00
Other Digitalt Employees, Students, Guests

Exhibition: Post-Exit (The Gardens of Liminality)

Where: Mack Øst, Storgata 5
Tid: 03.10.20 11:00
Other Tromsø Employees, Students, Guests

Exhibition: Post-Exit (The Gardens of Liminality)

Where: Mack Øst, Storgata 5
Tid: 04.10.20 11:00
Other Tromsø Employees, Students, Guests

Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 05.10.20 10:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Lagring av forskningsdata (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 05.10.20 11:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Shut up and write-seminar for HSL-studenter

Where: TEO-H1 1.343
Tid: 06.10.20 09:00
Other, Seminar Tromsø Students

Hvordan dele forskningsdata (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 06.10.20 10:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Hvordan søke og sitere forskningsdata (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 06.10.20 11:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Student Yoga

Where: UiT, campus Alta, Lille Scene (Musikkrommet)
Tid: 06.10.20 16:00
Other Alta Students

Forskningsdata og avtaleverk (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 07.10.20 10:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Being a student on campus Alta

Where: UiT, campus Alta
Tid: 07.10.20 16:00
Other Alta Students

Forskningsdata: rettigheter og lisenser (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 08.10.20 10:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Disputas – Cand.med Inger-Heidi Bjerkli

Where: Strømmes fra auditorium Cortex
Tid: 08.10.20 10:15
Disputas, Prøveforelesning Digitalt Employees, Students, Guests, Invited

Lunch-samtaler

Where: Stille rom, Teoribygget UiT
Tid: 08.10.20 11:30
Current Tromsø All

Hvordan skrive en datahåndteringsplan (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 08.10.20 13:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Spørretime: Forskningsdatahåndtering – Spør oss! (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 09.10.20 10:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Prøveforelesning - MSc in Aquaculture Rosa Maria Serra-Llinares

Where: Strømmes fra Store auditorium (E-101), NFH-bygget
Tid: 09.10.20 10:15
Prøveforelesning Digitalt, Tromsø Employees, Students, Guests, Invited

Disputas - MSc in Aquaculture Rosa Maria Serra-Llinares

Where: Strømmes fra store auditorium (E-101), NFH-bygget
Tid: 09.10.20 12:15
Disputas Digitalt, Tromsø Employees, Students, Guests, Invited

Short Seminar and Open Q&A Session for All Users of Betzy, Fram, NIRD, Saga & Stallo

Where: Online via Zoom
Tid: 13.10.20 13:00
Other, Seminar Digitalt Students, Guests, Invited, Enhet, Employees

Student Yoga

Where: UiT, campus Alta, Lille Scene (Musikkrommet)
Tid: 13.10.20 16:00
Other Alta Students

Næringslivsdagen 14. oktober 2020, AVLYST!

Where: UiT i Narvik
Tid: 14.10.20 10:00
Other, Career, Presentation Narvik All

WS 2 i workshopserien: Digitale verktøy for vurdering og undervisning tilpasset MNT-fagene

Where: Annonseres
Tid: 14.10.20 12:15
Other, Seminar Tromsø Students, Guests, Enhet, Employees

Hvordan forebygge og behandle atferdsvansker?

Where: Øst Finnmark
Tid: 14.10.20 13:15
Other Kirkenes, Digitalt Invited

“Hvordan kontrollere en pandemi, og hvilke tiltak er innenfor Smittevernloven?” "Om Covid og konspirasjonsteorier"

Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Tid: 14.10.20 19:00
Lecture Tromsø Employees, Guests

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Stortinget
Tid: 15.10.20 09:00
Sannhets- og forsoningskommisjonen Other Invited

Lørdagsuniversitetet digitalt - Hvordan kan helseteknologi hjelpe under pandemier, eldrebølgen og andre helseutfordringer?

Where: https://uit.no/lordagsuniversitetet
Tid: 17.10.20 13:00
Other, Lørdagsuniversitetet Digitalt Employees, Students, Guests

Samtaler om identitet

Where: Árdna
Tid: 19.10.20 12:00
Debate Tromsø All

Håndtering av forskningsdata ved UiT: En introduksjon (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 20.10.20 12:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Student Yoga

Where: UiT, campus Alta, Lille Scene (Musikkrommet)
Tid: 20.10.20 16:00
Other Alta Students

Mestringskurs for pårørende - i samarbeid med NKS Veiledningssenter

Where: NKS Veiledningssenters lokaler i sentrum av Alta, Løkkeveien 3
Tid: 21.10.20 14:30
Other Alta Students

Digital, regional nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere i Nord-Norge i oktober

Where: Zoom
Tid: 22.10.20 12:15
Other, Seminar Digitalt Guests, Invited

Historien om Nita Kakot og Camilla Carpendale

Where: Norges arktiske Universitetsmuseum (Tromsø Museum)
Tid: 22.10.20 18:00
Lecture Tromsø Employees, Guests

Sannhets- og forsoningskommisjonen på skogfinsk kulturkveld "Peli poikki - skogfinna kjem!"

Where: I Teatersalen, Rosenkrantz gt. 8 i Oslo
Tid: 24.10.20 18:30
Other, Sannhets- og forsoningskommisjonen Other Employees, Students, Guests

Student Yoga

Where: UiT, campus Alta, Lille Scene (Musikkrommet)
Tid: 27.10.20 16:00
Other Alta Students

Kommisjonsleder deltar på NSRs digitale seminar om Sannhets- og forsoningskommisjonen

Where: Digitalt
Tid: 27.10.20 18:00
Other, Sannhets- og forsoningskommisjonen Digitalt Invited

Workshop on Gender and Organizational Changes: Evaluation and Recruitment

Where: Linken
Tid: 28.10.20 09:00
Other Tromsø Students, Guests, Invited, Employees

KvaNT-seminar: Team-based learning

Where: ILP-bygget, rom 2.005
Tid: 28.10.20 14:15
Seminar Tromsø Employees, Students, Guests, Invited, Enhet

Webinar: fagdag for lærere og skoleledere – innføring av nytt læreplanverk

Where: Zoom
Tid: 29.10.20 08:00
Other Digitalt Employees, Guests

How to structure and document research data (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 02.11.20 12:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

How to store research data (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 02.11.20 13:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

How to share research data (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 03.11.20 12:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

How to search and cite research data (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 03.11.20 13:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Student Yoga

Where: UiT, campus Alta, Lille Scene (Musikkrommet)
Tid: 03.11.20 16:00
Other Alta Students

Research data and agreements (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 04.11.20 12:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

How to write a data management plan (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 06.11.20 10:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Q & A: Research data management – Ask us! (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 06.11.20 12:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Lørdagsuniversitetet digitalt - Hvorfor omdømme er så viktig

Where: https://uit.no/lordagsuniversitetet
Tid: 07.11.20 13:00
Lørdagsuniversitetet Digitalt Employees, Students, Guests

Research data: Rights and licenses (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 09.11.20 10:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Tankevirus

Where: UiT, campus Alta, Rom 1087
Tid: 10.11.20 16:00
Course Alta Students

Student Yoga

Where: UiT, campus Alta, Lille Scene (Musikkrommet)
Tid: 10.11.20 16:00
Other Alta Students

WS 3 i workshopserien: Digitale verktøy for vurdering og undervisning tilpasset MNT-fagene

Where: Annonseres
Tid: 11.11.20 12:15
Other, Seminar Tromsø Students, Guests, Enhet, Employees

Stoltenbergseminaret 2020

Where: Samovarteateret Kirkenes
Tid: 12.11.20 09:00
Seminar Kirkenes Invited

KvaNT-seminar: Problembasert læring (PBL) -erfaringer fra Aalborg universitet / Problem-based learning (PBL) -experiences from Aalborg University

Where: Teorifagbygget hus 1, Aud.1 (1.820)
Tid: 12.11.20 12:15
Seminar Digitalt, Tromsø Employees, Students, Guests, Invited, Enhet

Research data management at UiT: An introduction (Zoom)

Where: Zoom
Tid: 17.11.20 10:15
Course, Forskningsdata Digitalt Employees, Students

Engstelige barn- internaliserte vansker

Where: Øst Finnmark
Tid: 17.11.20 13:15
Other Kirkenes, Digitalt Invited

Student Yoga

Where: UiT, campus Alta, Lille Scene (Musikkrommet)
Tid: 17.11.20 16:00
Other Alta Students

Munin Conference on Scholarly Publishing

Where: Online
Tid: 18.11.20 09:00
Konferance Digitalt Employees, Students

Tidlig utvikling- psykisk helse

Where: Øst Finnmark
Tid: 18.11.20 12:15
Lecture Kirkenes, Digitalt Invited

Key note: Sigrid Lien

Where: Universitetsbibliotekbygget: Auditorium 132
Tid: 19.11.20 16:00
Other Tromsø Students, Guests, Invited, Enhet, Employees

KvaNT-seminar: PI -peer instruction i begynneremner i fysikk med David Andre Coucheron

Where: ILP-bygget, rom 2.005
Tid: 25.11.20 14:15
Seminar Tromsø Employees, Students, Guests, Invited, Enhet

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Radisson Blu, Tromsø
Tid: 03.12.20 09:00
Sannhets- og forsoningskommisjonen Tromsø, Other Invited

The Future of Epidemiology

Where: Sommarøya Hotell
Tid: 03.12.20 09:15
Other Tromsø Students

Åpent møte Tromsø

Where: Radisson Blu Tromsø
Tid: 03.12.20 18:00
Other, Sannhets- og forsoningskommisjonen Digitalt, Tromsø Guests, Invited

KvaNT-juleverksted: Hvordan skrive eksamener og innleveringer i LaTex, med universitetslektor Øistein Søvik

Where: ILP-bygget, rom 2.005
Tid: 16.12.20 14:15
Other, Seminar Tromsø Employees, Students, Guests, Invited, Enhet

Arctic Frontiers - Arctic Health and Social Inequailties in Health

Where: Coming up (dates are also tentative)
Tid: 25.01.21 09:00
Other Tromsø Students

Rábas čoahkkin Guovdageainnus/Åpent møte i Kautokeino

Where: Guovdageaidnu/Kautokeino
Tid: 29.01.21 18:00
Other, Sannhets- og forsoningskommisjonen Other Guests

Rábas čoahkkin Kárášjogas/Åpent møte i Karasjok

Where: Kárášjohka/Karasjok
Tid: 03.06.21 18:00
Other, Sannhets- og forsoningskommisjonen Other Guests

International Conference for Water Safety

Where: UiT Narvik
Tid: 11.08.21 10:00
Konferance Narvik Employees, Students, Guests, Invited, Enhet

Meditasjon og Næværsøvelser

Where: Stille rom, TF-bygg 1
Tid: 16.08.21 11:00
Other Tromsø Students


Excibitions:

Sápmi - en nasjon blir til

Where: Tromsø Museum
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Kirkekunst-utstillingen

Where: Tromsø Museum
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Forstå Nordlyset, hele året!

Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Samisk etnografisk utstilling

Where: Tromsø Museum
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Roald Amundsen

Where: Polarmuseet
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Tromsø arktisk-alpine botaniske hage

Where: Botanisk hage
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

MS Polstjerna

Where: MS Polstjerna
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Overvintringsfangst

Where: Polarmuseet
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Polarnatt

Where: Polarmuseet
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Nettutstillingen Sapmi - en nasjon blir til

Where: Tromsø Museum
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

NaturligVis

Where: Tromsø Museum
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Plukkfangst

Where: Polarmuseet
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Svalbard på 1600- og 1700-tallet

Where: Polarmuseet
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Fridtjof Nansen

Where: Polarmuseet
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Tilbud om vandreutstillinger

Where: Polarmuseet
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Snowhow

Where: MS Polstjerna
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Polarmuseets bygninger

Where: Polarmuseet
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Skjulte skatter

Where: Alle museene
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

SMARTstien - en undringsløype i Folkeparken

Where: Tromsø Museum
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Form fra Fortida

Where: Tromsø Museum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Omvisning: Oppdag nordlyset

Where: Tromsø Museum
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Tromsøpalmen - en pryd og en plage

Where: Tromsø Museum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Following Arctic Fashion

Where: Tromsø Museum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

I fotografiets tid

Where: Tromsø Museum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Margrethe Kreutz’ historie

Where: Tromsø Museum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Se Torsken!

Where: Tromsø Museum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Bergkunst og landskap - historiar i berg frå steinalderen

Where: Tromsø Museum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Bergkunst i Europas ytterkant

Where: Tromsø Museum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Living Ice

Where: Polarmuseet
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Nordic CO2 Days

Where: Vitensenteret
Current, Family activity, Lecture, Popular science, UiTs 50-årsjubileum, Exhibition Campus Tromsø

Gjennom piggtråden – den glemte russefangeleiren ved Laksvatn

Where: Tromsø Museum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Arv

Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Exposiciones itinerantes Campus Tromsø

Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis

Where: Polarmuseet
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

TellUs - fra stjernestøv til moderne teknologi

Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Exposiciones permanentes Campus Tromsø

Møt Hillesøy-folket - liv og død i år 800

Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Exposiciones temporales Campus Tromsø

Riebangolli / Kråkesølv

Where: Polarmuseet
Exposiciones temporales Campus Tromsø

Mitt språk - min arv

Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Exposiciones temporales Campus Tromsø

Exhibition: Post-Exit (The Gardens of Liminality)

Where: Mack Øst, Storgata 5
Exhibition, Other, Forskningsdagene Campus Tromsø

Exhibition: Post-Exit ( The Gardens of Liminality)

Where: Mack Øst, Storgata 5
Exhibition, Forskningsdagene Campus Tromsø

Exhibition: Post-Exit (The Gardens of Liminality)

Where: Mack Øst, Storgata 5
Exhibition Campus Tromsø

Exhibition: Post-Exit (The Gardens of Liminality)

Where: Mack Øst, Storgata 5
Exhibition Campus Tromsø

Exhibition: Post-Exit (The Gardens of Liminality)

Where: Mack Øst, Storgata 5
Exhibition Campus Tromsø

Exhibition: Post-Exit (The Gardens of Liminality)

Where: Mack Øst, Storgata 5
Exhibition Campus Tromsø


OBS! UiTs ansatte publiserer ikke tavla-annonser her, men fra Intranett