Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver ved Avdeling for IT
Søknadsfrist: 18. august 2019

Rådgiver/språkkonsulent ved Senter for samiske studier
Søknadsfrist: 18. august 2019

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet
Søknadsfrist: 18. august 2019

Rådgiver/seniorrådgiver med arbeidsfelt organisasjonsutvikling
Søknadsfrist: 18. august 2019

Fast stilling som førstekonsulent i Seksjon for studieadministrasjon, Fellestjenesten for eksamen
Søknadsfrist: 18. august 2019

Stipendiat tilknyttet prosjektet «Sykdomsbyrde av ikke-smittsomme sykdommer»
Søknadsfrist: 18. august 2019

Bistillinger som universitetslektor II i allmennmedisin, tilknyttet Finnmarksmodellen
Søknadsfrist: 18. august 2019

Flyinstruktører ved trafikkflygerutdanningen på Bardufoss
Søknadsfrist: 18. august 2019

Seniorrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Stab hos rektor og direktør
Søknadsfrist: 18. august 2019

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: 19. august 2019

Forskningsrådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet
Søknadsfrist: 19. august 2019

Prosjektsjef
Søknadsfrist: 19. august 2019

Fast stilling som rådgiver tilknyttet stab ved Institutt for samfunnsmedisin
Søknadsfrist: 19. august 2019

Vikariat som seksjonsleder (regnskapssjef)
Søknadsfrist: 19. august 2019

Fast stilling som personalrådgiver ved Seksjon for personal og organisasjon, fellestjenesten lønn og personal
Søknadsfrist: 19. august 2019

PhD Candidate in algebra
Søknadsfrist: 19. august 2019

Stipendiat i russisk kulturvitenskap
Søknadsfrist: 20. august 2019

Stipendiat i filosofi, etikk
Søknadsfrist: 20. august 2019

Stipendiat i naturbasert turisme
Søknadsfrist: 20. august 2019

Stipendiat i pedagogisk psykologi
Søknadsfrist: 20. august 2019

Doctoral Fellowship in Peace Studies
Søknadsfrist: 20. august 2019

Doctoral Research Fellowship in Theoretical Linguistics
Søknadsfrist: 20. august 2019

Stipendiat i komparativ urfolksforskning
Søknadsfrist: 20. august 2019

Stipendiat innen sosialt arbeid
Søknadsfrist: 20. august 2019

Rådgiver innen etter- og videreutdanning (EVU)
Søknadsfrist: 20. august 2019

Seniorrådgiver med arbeidsfelt studieadministrativt arbeide UMAK
Søknadsfrist: 20. august 2019

Associate Professor/Professor in Plant Biotechnology
Søknadsfrist: 23. august 2019

PhD Candidate in Intelligent Production and Logistics
Søknadsfrist: 25. august 2019

Ledig stilling som studiekonsulent ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Søknadsfrist: 25. august 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i norsk/norskdidaktikk
Søknadsfrist: 25. august 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i veiledningspedagogikk
Søknadsfrist: 25. august 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i utdanningsledelse
Søknadsfrist: 25. august 2019

Førsteamanuensis/universitetslektor i klinisk ernæring
Søknadsfrist: 26. august 2019

Fast stilling som rådgiver i Fellestjenesten for variabel lønn og reise
Søknadsfrist: 30. august 2019

Faste stillinger som førstekonsulent/seniorkonsulent i Fellestjenesten for variabel lønn og reise
Søknadsfrist: 30. august 2019

Midlertidige stillinger som førstekonsulent i Fellestjenesten for variabel lønn og reise
Søknadsfrist: 30. august 2019

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor / høgskolelærer i sykepleie
Søknadsfrist: 30. august 2019

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i sykepleie
Søknadsfrist: 30. august 2019

Postdoctoral Fellow in marine biology/biological oceanography
Søknadsfrist: 31. august 2019

Stilling som rådgiver/seniorrådgiver tilknyttet Tromsøundersøkelsen ved UiT
Søknadsfrist: 1. september 2019

PhD in climate dynamics related to climate sensitivity
Søknadsfrist: 1. september 2019

Leder for teknisk kompetansegruppe og utviklergruppe ved Institutt for informatikk
Søknadsfrist: 1. september 2019

1-2 stillinger som stipendiat i fagdidaktikk med spesialisering innen ingeniørfaglige emner
Søknadsfrist: 2. september 2019

Stipendiat i barn og unges psykiske helse ved RKBU Nord
Søknadsfrist: 5. september 2019

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor/høgskolelærer i intensivsykepleie
Søknadsfrist: 8. september 2019

Instituttleder ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi
Søknadsfrist: 13. september 2019

Instituttleder ved Institutt for industriell teknologi
Søknadsfrist: 13. september 2019

Instituttleder ved Institutt for elektroteknologi
Søknadsfrist: 13. september 2019

Instituttleder ved Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Søknadsfrist: 13. september 2019

Instituttleder ved Institutt for automasjon og prosessteknologi
Søknadsfrist: 13. september 2019

Stipendiat i historie
Søknadsfrist: 15. september 2019

Instituttleder ved Institutt for språk og kultur
Søknadsfrist: 15. september 2019

Avdelingsingeniør i laboratorium for mikrobiologi og mikrobiell økologi
Søknadsfrist: 27. oktober 2019Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess
Internships:

UiT Internship ledig hos Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Søknadsfrist: 19.08.2019

Inko søker innovasjonsstudent - digital utvikling
Søknadsfrist: 31.08.2019

Inko AS søker innovasjonsstudent- pedagogisk arbeid
Søknadsfrist: 31.08.2019

Harstad kommune søker innovasjonsstudent - ingeniør
Søknadsfrist: 31.08.2019

Narvik kommune søker innovasjonsstudent - ingeniør
Søknadsfrist: 31.08.2019

Narvik Bygg AS søker ingeniørstudent
Søknadsfrist: 31.08.2019

PEAB Bjørn Bygg AS i Narvik søker innovasjonsstudent - ingeniør
Søknadsfrist: 31.08.2019

Klimaservice søker innovasjonsstudent - ingeniør
Søknadsfrist: 31.08.2019

Gratanglaks AS og Kleiva Fiskefarm AS søker innovasjonsstudent
Søknadsfrist: 31.08.2019

Finnfjord AS søker innovasjonsstudent - ingeniør
Søknadsfrist: 31.08.2019

AquaMarineService søker innovasjonsstudent
Søknadsfrist: 31.08.2019

Hinnstein søker innovasjonsstudent - ingeniør
Søknadsfrist: 31.08.2019

KUPA søker innovasjonsstudent - innovasjonsmetodikk
Søknadsfrist: 31.08.2019

Narvikgården søker innovasjonsstudent - bygg
Søknadsfrist: 31.08.2019

Serit Harstad søker innovasjonstudent - digital markedsføring
Søknadsfrist: 31.08.2019

Statkraft Energi AS Region Nord søker innovasjonsstudent - økonomi/markedsføring
Søknadsfrist: 31.08.2019

Teknor søker innovasjonsstudent - ingeniør
Søknadsfrist: 31.08.2019

Teknor søker innovasjonsstudent - salg/markedsføring
Søknadsfrist: 31.08.2019

ReSight søker innovasjonstudent - systemutvikling
Søknadsfrist: 31.08.2019

HelseApps søker innovasjonsstudent - systemutvikling
Søknadsfrist: 31.08.2019

Helseapps søker innovasjonstudent- markedsføring
Søknadsfrist: 31.08.2019

NAV Lenvik søker innovasjonsstudent - utvikling av interne rutiner og kompetanseheving
Søknadsfrist: 31.08.2019

SalMar søker innovasjonsstudent - datavisualisering
Søknadsfrist: 31.08.2019