Ledige stillinger ved Universitetet

Open positions at UiT

PhD in Russian Linguistics - Language of perceived threats in Russian Media
Søknadsfrist: 30. september 2020

PhD Fellow in Linguistics - Keyword/Keymorph Analysis of Russian and Norwegian News Media
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i engelsk litteratur: Lesing og ansvar: Lesningens etikk og skildringer av politisk vold
Søknadsfrist: 30. september 2020

PhD Fellow in Social/Cultural Anthropology
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i samfunnsvitenskap
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i samisk arkeologi
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i feministisk filosofi/politisk filosofi
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat innen kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i sosialantropologi
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiatstilling tilknyttet prosjektet "Urban Transformation in a Warming Arctic"
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i kreative næringer og turisme i heterogene arktiske kystsamfunn
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i kunsthistorie
Søknadsfrist: 30. september 2020

Stipendiat i komparativ urfolksforskning
Søknadsfrist: 30. september 2020

Rådgiver innen åpen vitenskap (open science)
Søknadsfrist: 30. september 2020

PhD Fellow in Machine Learning for Antimicrobial Resistance
Søknadsfrist: 30. september 2020

Postdoctoral Research Fellow in Differential Geometry
Søknadsfrist: 30. september 2020

Postdoctoral Research Fellow in Microbiology
Søknadsfrist: 30. september 2020

Førstelektor/universitetslektor i kvensk/finsk språkvitenskap
Søknadsfrist: 1. oktober 2020

Førsteamanuensis i allmenn- og samfunnsmedisin ved institutt for samfunnsmedisin
Søknadsfrist: 1. oktober 2020

PhD fellow in palaeo-glaciology and marine geology
Søknadsfrist: 4. oktober 2020

Phd Candidate in rock slope failure research/geohazards
Søknadsfrist: 4. oktober 2020

Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen
Søknadsfrist: 4. oktober 2020

Rådgiver/seniorrådgiver innen ekstern forskningsfinansiering
Søknadsfrist: 4. oktober 2020

2-3 PhD positions in complex systems modelling, climate science, and fusion plasma physics 
Søknadsfrist: 7. oktober 2020

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i radiografi
Søknadsfrist: 8. oktober 2020

Rådgiver/seniorrådgiver innen næringslivssamarbeid
Søknadsfrist: 8. oktober 2020

Fakultetsdirektør
Søknadsfrist: 9. oktober 2020

Forskningsadministrativ rådgiver/seniorrådgiver
Søknadsfrist: 9. oktober 2020

Postdoctoral Research Fellow in in biostatistics: Social transmission of biomarkers, lifestyle and health
Søknadsfrist: 11. oktober 2020

Postdoctoral Fellow in AI for Energy Efficiency & Emission Reduction Technology Integration in Shipping
Søknadsfrist: 14. oktober 2020

Stipendiat i geofagdidaktikk
Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Markedsrådgiver
Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Førstelektor (50%) i biokjemi ved Institutt for medisinsk biologi
Søknadsfrist: 16. oktober 2020

Postdoctoral Research Fellow in Pharmaceutics
Søknadsfrist: 16. oktober 2020

Stipendiat i helsefag
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Stipendiat i prosjektet RehabLos - Tverrfaglig samhandling i samfunnsrettet rehabilitering
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen finans ved Handelshøgskolen i Tromsø
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

PhD Fellow - Fishing Technology
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

1-2 PhD fellows in Computer Science – Artificial Intelligence for virtual staining of label-free cell and tissue images
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Postdoctoral Fellow within Cultivability of Marine Microbiomes
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Researcher within Fish immunology
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Postdoktor i økologi
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Førstekonsulent økonomi
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

HMS-rådgiver
Søknadsfrist: 18. oktober 2020

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i pedagogikk
Søknadsfrist: 20. oktober 2020

Professor / førsteamanuensis i fysioterapi
Søknadsfrist: 20. oktober 2020

Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Søknadsfrist: 21. oktober 2020

Stipendiat i psykologi tilknyttet prosjektet dobbelkompetanse
Søknadsfrist: 22. oktober 2020

PhD innen bioteknologi
Søknadsfrist: 25. oktober 2020

PhD Fellow of the research group Behavioral and Translational Neuroscience
Søknadsfrist: 25. oktober 2020

PhD fellow within Cultivability of Marine Microbiomes
Søknadsfrist: 25. oktober 2020

Postdoctoral Research Fellow in Neuroscience
Søknadsfrist: 25. oktober 2020

PhD Fellow in Pharmaceutics
Søknadsfrist: 26. oktober 2020

PhD Fellow in Space Physics
Søknadsfrist: 28. oktober 2020

Postdoctoral Research Fellow in Computer Science
Søknadsfrist: 31. oktober 2020

Rektor ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Søknadsfrist: 2. november 2020

Postdoktor i biologisk oseanografi
Søknadsfrist: 8. november 2020

Stipendiat i sosiologi tilknyttet lektorutdanningen
Søknadsfrist: 13. november 2020

Stipendiat i pedagogisk filosofi
Søknadsfrist: 13. november 2020

Stipendiat i digital teknologi i høyere utdanning
Søknadsfrist: 13. november 2020

Stipendiat tilknyttet lektorutdanningen i historie og religionsvitenskap eller språk og litteratur
Søknadsfrist: 13. november 2020Ledige stillinger fra Euraxess:

Se alle våre stillinger utlyst gjennom Euraxess


Trainee- / internship-stillinger:
Trainee / internship Søknadsfrist: 18.10.2020