Bergersen, Robert

Zoologiske samlinger og arkiv

Dahlen, Håkon

Avdelingsingeniør/taksidermist
Frafjord, Karl

Førsteamanuensis
Gaupseth, Silje

Daglig leder og førsteamanuensis i polar kulturvitenskap


Graff, Ola

ProfessorHajman, Martin

Ledende forskningsteknikerHansen, John

Konserveringsleder


Hansen, Monica Kristin

Ansvarlig for databaser og arkiv (kulturhistoriske samlinger)
Hovind, Mathea

Gjenstandskonservator (arkeologi)


Högström, Anette

Førsteamanuensis i Geologi


Icagic, Adnan

Fotograf og tegner


Jørgensen, Roger

Førsteamanuensis


Karlstad, Mari

Fotoleder og fotograf


Kjellman, Erik

Feltleder digitalLehne, Marit

Gjenstandskonservator
+4777660255
Lind, Keth Elisabeth

Saksbehandler arkeologi

Niemi, Anja Roth

Forsker / prosjektleder arkeologiske undersøkelser
Work areas:
Prosjektledelse

Fagansvarlig for:
Arkeologi / Nordisk arkeologi
Nyvoll, Kristian

Ledende forskningstekniker


Nyyssönen, Jukka

FørsteamanuensisOppvang, Janne

Feltleder arkeologiske utgravinger

Rämä, Heini Emilia

Overingeniør
+4777645937

Skandfer, Marianne

Professor i arkeologi


Sommerseth, Ingrid

Forsker / Bergkunst forvaltning
Work areas:
ePhorte

Totland, Kathrine

Stipendiat i kulturhistorie, polare områderWallerath, Odile Barbara

Konservator, geologiske samlinger


Wickler, Stephen

Senior Researcher