Illustrasjonsbilde

Si ifra!Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
UiTs nødnummer:
77 64 44 44Oppdatert: 06.08.2021

Seksuell trakassering er uforenlig med en god arbeidsplass og et godt studiested. Ved UiT tolereres det ikke at ansatte eller studenter utsettes for slik maktmisbruk.

Hva er seksuell trakassering?
Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fientlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom (Likestillings- og diskrimineringsloven  § 13).

Seksuell trakassering er uforenlig med et godt arbeids- og læringsmiljø. Det er også uforenlig med UiTs grunnverdier; troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement. UiT skal være et likestilt og inkluderende universitet der personer uansett kjønn og kjønnsuttrykk har like muligheter. For å oppnå det må vi vise respekt for hverandre.

Hvorfor varsle?
Seksuell trakassering er ikke en privatsak. Det kan ødelegge studie- og arbeidssituasjonen. Mange varsler ikke om seksuell trakassering og det er et problem. Kollegaer må ikke snu ryggen til problemet. Det må synliggjøres slik at tiltak kan gjennomføres. Nye studenter og ansatte må slippe å oppleve seksuell trakassering.

Blir du trakassert - hva kan gjøres?

 • Rådfør deg med en person du har tillit til
 • Hvis mulig, snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer
 • Varsle

Dersom du synes det er vanskelig å varsle alene, anbefaler vi at du har med deg en person (venn) som du stoler på. Varsler som mottas vil ikke bli referert noen steder, og vil bli fortrolig behandlet. Se nærmere informasjon om oppfølging av varsler nedenfor.

Ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når de varsler om seksuell trakassering. Dette gjelder både om en selv eller andre blir utsatt for seksuell trakassering. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Varsling kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.

UiT om seksuell trakasseringØnsker du noen å samtale med kan du kontakte:

Studentombud Torill Varberg, telefon: +47 977 13 040, e-post: studentombudet@uit.no
Studentrådgivning, telefon: +47 77 64 90 50, e-post: radgiving@samskipnaden.no
Studentprestene Tor Stranda, telefon: +47 91 34 20 23, epost: tor.stranda@uit.no eller Gunhild Svalastog, telefon: +47 95 22 18 78.

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder eller dekan/direktør ved fakultetet.
Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, telefon: +47 77 64 49 98, e-post: goril.heitmann@uit.no
Jurist hos universitetsledelsen Erlend Berntsen, telefon: +47 77 64 47 53, epost erlend.berntsen@uit.no, eller faggruppeleder Øyvind Hjuring Mikalsen, telefon: +47 77 64 92 58, epost oyvind.h.mikalsen@uit.no

Oppfølging av varsel om seksuell trakassering

Varslingssaker behandles på en god og forsvarlig måte, og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler.

Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming, slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig. Nærmere beskrivelse av oppfølgingsrutiner finnes i Retningslinje for håndtering av varsler om mobbing og/eller trakassering mellom studenter.

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig.Oppdatert: 09.08.2021

Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

Bedriftshelsetjenesten, telefon: +47 77 69 10 70, e-post: tromso@hemis.no
Verneombud ved UiT
Nærmeste leder du har tillit til.

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder, dekan eller direktør ved fakultetet/enheten.
Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, telefon: +47 77 64 49 98, e-post: goril.heitmann@uit.no
Jurist hos universitetsledelsen Svein Are Edøy, telefon: +47 77 64 66 26, e-post: svein.are.edoy@uit.no, eller personal- og organisasjonssjef Elisabeth Westad, telefon: +47 77 64 62 61, e-post: elisabeth.westad@uit.no

Oppfølging av varsel om seksuell trakassering

Varslingssaker behandles på en god og forsvarlig måte, og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler.

Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming, slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig. Nærmere beskrivelse av oppfølgingsrutiner finnes i retningslinjer ..

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig. Oppdatert: 09.08.2021

UiTs ph.d.-studenter har rett til å varsle og oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiT.

 • Ph.d.-studenter som er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for ansatte.
 • Ph.d.-studenter som ikke er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for studenter.
 • Ph.d.-studenter kan også varsle via verneombudet eller tillitsvalgt.


Oppdatert: 06.08.2021

Mobbing og trakassering er uforenlig med et godt arbeids- og læringsmiljø. Ved UiT er det nulltoleranse for slik maktmisbruk.

Hva er trakassering og mobbing?

Ifølge Arbeidstilsynet er de viktigste kjennetegnene ved trakassering at atferden er uønsket, uoppfordret og enveis. Trakassering kan både være enkelthendelser og hendelser som skjer gjentatte ganger. Hvis de negative og krenkende handlingene skjer systematisk og gjentas over tid, dreier det seg om mobbing, som er en form for trakassering. Eksempler på mobbing er å baksnakke og spre rykter, overse noen i en sosial situasjon, utfryse og isolere noen, holde tilbake informasjon, fleipe med noen på en vedvarende negativ måte, underkjenne noens faglige innsats og kvalifikasjoner.

Blir du mobbet eller trakassert - hva kan gjøres?

 • Rådfør deg med en person du har tillit til
 • Hvis mulig, snakk med din nærmeste leder, kursansvarlig eller lærer
 • Varsle

Dersom du synes det er vanskelig å varsle alene, anbefaler vi at du har med deg en person (venn eller venninne) som du stoler på. Varsler som mottas vil ikke bli referert noen steder, og vil bli fortrolig behandlet. Se nærmere informasjon om oppfølging av varsler nedenfor.

Ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når de varsler. Dette gjelder både om en selv eller andre blir utsatt for diskriminering eller mobbing. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Varsling kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte. Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

Studentombud Torill Varberg, telefon: +47 977 13 040, e-post: studentombudet@uit.no
Studentrådgivning, telefon: +47 77 64 90 50, e-post: radgiving@samskipnaden.no
Studentprestene Tor Stranda, telefon: +47 91 34 20 23, epost: tor.stranda@uit.no eller Gunhild Svalastog, telefon: +47 95 22 18 78.

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder eller dekan/direktør ved fakultetet.
Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, telefon: +47 77 64 49 98, e-post: goril.heitmann@uit.no
Jurist hos universitetsledelsen Erlend Berntsen, telefon: +47 77 64 47 53, epost erlend.berntsen@uit.no, eller faggruppeleder Øyvind Hjuring Mikalsen, telefon: +47 77 64 92 58, epost oyvind.h.mikalsen@uit.no

Oppfølging av varsel

Varslingssaker behandles på en god og forsvarlig måte, og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler.

Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming, slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig. Nærmere beskrivelse av oppfølgingsrutiner finnes i Retningslinje for håndtering av varsler om mobbing og/eller trakassering mellom studenter.

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig.Oppdatert: 09.08.2021

Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

Bedriftshelsetjenesten, telefon: +47 77 69 10 70, e-post: tromso@hemis.no
Verneombud ved UiT
Nærmeste leder du har tillit til.

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder, dekan eller direktør ved fakultetet/enheten.
Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, telefon: +47 77 64 49 98, e-post: goril.heitmann@uit.no
Jurist hos universitetsledelsen Svein Are Edøy, telefon: +47 77 64 66 26, e-post: svein.are.edoy@uit.no, eller personal- og organisasjonssjef Elisabeth Westad, telefon: +47 77 64 62 61, e-post: elisabeth.westad@uit.no

Oppfølging av varsel

Varslingssaker behandles på en god og forsvarlig måte, og i henhold til regler om taushetsplikt. Den som varsler kan be om at henvendelsen behandles fortrolig og at det ikke gjøres noe før dette er avklart med den som varsler.

Saker som behandles vil bli lagret med høy skjerming, slik at kun de som behandler sakene har tilgang til disse. Dersom den som varsler ønsker anonymitet, også i forhold til den det varsles om, vil UiT imøtekomme dette ønsket så langt det er mulig. 

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig. Oppdatert: 09.08.2021

UiTs ph.d.-studenter har rett til å varsle og oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiT.

 • Ph.d.-studenter som er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for ansatte.
 • Ph.d.-studenter som ikke er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for studenter.
 • Ph.d.-studenter kan også varsle via verneombudet eller tillitsvalgt.

 Oppdatert: 06.08.2021

Har du positive eller negative tilbakemeldinger om studiekvaliteten ved UiT? Si ifra!

For at UiT skal kunne opprettholde og forbedre studiene, trenger vi tilbakemeldinger på hvordan du som student opplever studiekvaliteten og læringsmiljøet. Du kan gi tilbakemelding i forbindelse med evaluering av emner og studieprogram eller ved å ta kontakt med leder for studieprogrammet, instituttet eller fakultetet. Dersom du ikke ønsker å kontakte noen av instansene direkte kan du si ifra her.

Si ifra om du ønsker forbedringer

Si ifra dersom du mener det er forhold tilknytta studiene som du mener bør forbedres. Det kan for eksempel være svikt knyttet til sosialt eller fysisk læringsmiljø, kvaliteten i undervisninga og læringsaktivitetene, administreringa av studiene osv.

Ta kontakt med ditt studieprogram / fakultet eller send en epost til erlend.berntsen@uit.no.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF) er mottaker av din henvendelse. Din henvendelse vil kun bli lest av sekretariatet for Læringsmiljøutvalget. Dersom du ønsker at FUF skal holde deg anonym i den videre oppfølging av saken, så vil de gjøre det.

 Si ifra om du er fornøyd

Gi positive tilbakemeldinger på det du synes fungerer godt. Synes du undervisninga er  god? Opplever du studiet som lærerikt og utviklende? Har du et godt læringsmiljø?

 Ta kontakt med ditt studieprogram / fakultet eller send en epost til sifra@support.uit.no.

 UiT ønsker å legge best mulig tilrette for at ansatte, studenter og andre berørte kan varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. UiTs håndtering av varsel bygger på at alle henvendelser skal tas alvorlig, varslingssaker skal behandles konfidensielt, og ansatte skal kunne varsle uten frykt for gjengjeldelser.

Arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1 rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet.

Begrepet "kritikkverdige forhold" favner bredt. Det omfatter for det første forhold som er i strid med lov, forskrift eller andre rettsregler. Det omfatter også brudd på skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Eksempler på kritikkverdige forhold som omfattes av dette er blant annet:

 • Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav. Dette gjelder for eksempel mobbing, trakassering, rusmisbruk og dårlig arbeidsmilljø.
 • Svikt i sikkerhetsrutiner.
 • Fare for liv og helse.
 • Fare for klima eller miljø
 • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
 • Uforsvarlig saksbehandling
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Hvorfor varsle?

UiT ønsker å forebygge og rette opp i eventuelle kritikkverdige forhold i virksomheten. Det vil være både i UiTs, ansattes og allmennhetens interesse at kritikkverdige forhold blir avdekket. Varsling kan bidra til å redusere risikoen for at uønsket eller ulovlig praksis finner sted. Vi oppfordrer derfor ansatte, studenter og andre berørte til å oppfordre om kritikkverdige forhold i vår virksomhet.

Hvordan varsle

Du finner nærmere informasjon om fremgangsmåte for varsling nedenfor. UiT har i tillegg fastsatt retningslinjer for varsling som gir utdypende informasjon.Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

Studentombud Torill Varberg, telefon +47 977 13 040, e-post studentombudet@uit.no
Studentrådgivning, telefon: 77 64 90 50, e-post: radgiving@samskipnaden.no
Studentprestene Tor Stranda, telefon 91 34 20 23, epost tor.stranda@uit.no eller Gunhild Svalastog, telefon 95 22 18 78.

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder eller dekan/direktør ved fakultetet.
Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, telefon +47 77 64 49 98, e-post goril.heitmann@uit.no
Jurist hos universitetsledelsen Erlend Berntsen, telefon 77 64 47 53, epost erlend.berntsen@uit.no, eller faggruppeleder Øyvind Hjuring Mikalsen, telefon 77 64 92 58, epost oyvind.h.mikalsen@uit.no

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig.Oppdatert: 06.08.2021

Ønsker du noen å samtale med kan du kontakte:

Bedriftshelsetjenesten, telefon: +47 77 69 10 70, e-post: tromso@hemis.no
Verneombud ved UiT
Nærmeste leder du har tillit til.

Vil du varsle kan du kontakte:

Instituttleder, dekan eller direktør ved fakultetet/enheten.
Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann, telefon: +47 77 64 49 98, e-post: goril.heitmann@uit.no
Jurist hos universitetsledelsen Svein Are Edøy, telefon: +47 77 64 66 26, e-post: svein.are.edoy@uit.no, eller personal- og organisasjonssjef Elisabeth Westad, telefon: +47 77 64 62 61, e-post: elisabeth.westad@uit.no

 

Vern av den som varsler

Den som varsler skal ikke bli utsatt for gjengjeldelse. Universitetsledelsen vil sikre at den som varsler ikke får noen negative reaksjoner eller følger fordi han/hun har meldt fra om seksuell eller annen uakseptabel atferd fra ansatte eller studenter.

UiT skal bevare taushet om sensitive personopplysninger og vurdere nøye hvem som trenger å bli informert om saken. Informasjon og detaljer som framkommer i saksbehandlingen vil ikke bli gjort tilgjengelig for flere enn nødvendig. UiT vil behandle saker med diskresjon og så raskt som mulig. Oppdatert: 09.08.2021

UiTs ph.d.-studenter har rett til å varsle og oppfordres til å melde fra om kritikkverdige forhold ved UiT.

 • Ph.d.-studenter som er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for ansatte.
 • Ph.d.-studenter som ikke er ansatt ved UiT kan varsle skriftlig gjennom varslingsrutinene for studenter.
 • Ph.d.-studenter kan også varsle via verneombudet eller tillitsvalgt.


Oppdatert: 09.08.2021

Ekstremisering (også kalt radikalisering) er prosessene der en person eller et miljø aksepterer anti-demokratiske virkemidler, diskriminering, brudd på menneskeretter eller bruk av vold for å nå religiøse, ideologiske eller politiske mål. (fra Sikresiden.no)

sikresiden.no finner du informasjon om:  

 • Hva ekstremisering/radikalisering er? 
 • Hvordan du kan si i fra ved bekymring
 • e-læringsleksjoner der du kan lære mer om ekstremismisme

 Her er Regjeringens sider om radikalisering og voldelig ekstremisme.Både ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når gir beskjed om kritikkverdige forhold. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Det kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.

Dersom du er student, kan du si i fra til:

 • Administrativt ansvarlig for emne eller studieprogrammet
 • Instituttleder, dekan eller direktør ved tilhørende fakultet/enhet
 • Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann: tlf. +47 90 79 66 93 eller +47 77 64 49 98198, e-post goril.heitmann@uit.no
 • Juridisk rådgiver hos universitetsledelsen Erlend Berntsen: tlf +47 77 64 47 53, e-post erlend.berntsen@uit.no eller Svein Are Edøy: tlf. +47 90 93 28 16 eller +47 77 64 66 , e-post svein.are.edoy@uit.no
 • Studentombud Torill Varberg: tlf. +47 97 71 30 40198, e-post studentombudet@uit.no
 • Du kan kontakte politi på 02800 (hele døgnet)
 • UiTs døgnkontinuerlige beredskapstelefon 776 44444


Oppdatert: 09.08.2021

Både ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når gir beskjed om kritikkverdige forhold. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Det kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.

Dersom du er ansatt, kan du si i fra til:

 • Nærmeste leder
 • Dekan eller direktør ved fakultet/enheten du tilhører
 • Assisterende universitetsdirektør Gøril Heitmann: telefon +47 90 79 66 93 eller +47 77 64 49 98198, e-post goril.heitmann@uit.no
 • Juridisk rådgiver hos universitetsdirektøren Svein Are Edøy, telefon + 47 90 93 28 16 eller +47 77 64 66 26198, e-post svein.are.edoy@uit.no
 • Du kan kontakte politi på 02800 (hele døgnet)
 • UiTs døgnkontinuerlige beredskapstelefon 776 44444


Oppdatert: 09.08.2021

Både ansatte og studenter skal oppleve at de blir ivaretatt på en trygg måte når gir beskjed om kritikkverdige forhold. Det er ingen krav til hvordan det kan varsles. Det kan skje per e-post, telefon eller ved personlig oppmøte.

Er du ph.d.-student og skal varsle om kritikkverdige forhold, følg veiviseren for studenter hvis du ikke er ansatt ved UiT, og veiledningen for ansatte hvis du er ansatt.Oppdatert: 09.08.2021

Aktiv oppfølging av etikk i arbeid og samarbeid er viktig for UiT.

Finn informasjon om varsling av forskningsetiske forhold i Etikkportalen UiTHar du datatrøbbel? Fungerer ikke programvaren, mangler lyden eller forsvant lyden? Finn ut mer hos UiTs Orakel-tjeneste

Fungerer ikke nøkkelen eller er tilgangskortet ditt gått ut? Finn mer informasjon her.

Vet du, eller mistenker du at informasjon er kommet på avveie? Si fra her så raskt som mulig.

Er det lyspærer som ikke fungerer, dårlig luft eller temperatur? Meld fra om bygg, rom og innemiljø her.

sikresiden.noHMS-avvik er uønskede hendelser og forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, som: 

 • Avvik ved at krav fastsatt i HMS-lovgivninga eller HMS-regelverk, ikke er fulgt
 • Arbeidsrelatert hendelse som kunne ført til mén eller redusert helse eller skader på menneske, miljø eller materiell (nestenulykke) 
 • Arbeidsrelatert hendelse der skade har ført til redusert helse, varige mén eller dødsfall (personskade/ulykke), materielle skader eller skade på miljø

Ansatte skal melde HMS-avvik elektronisk via www.kunnskapscim.no/uit

 • Velg modus "Normal"
 • Klikk "Logg inn"
 • Utfør to-faktor pålogging med tilsendt engangspassord
 • Klikk på ikonet "Melding av HMS-avvik"
 • Fyll ut skjemaet etter anvisningen 

Studenter skal melde HMS-avvik via foreleser/veileder. 

Mer informasjon i UiTs digitale HMS-håndbok (krever feide-innlogging).

 Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
UiTs nødnummer:
77 64 44 44