19. møte om norsk språk (MONS 19) blir arrangert ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø 24.–26. november 2021 i samarbeid mellom Institutt for språk og kultur (ISK) og Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP).

MONS er den største konferansen for utforskning av norske språk og det viktigste forumet for utveksling av resultat, ideer og synspunkt knytta til forskning på norske språk uavhengig av særdisiplin og teoretisk retning. Konferansen har blitt holdt annenhvert år siden 1985 og vender seg til forskere og masterstudenter.

Konferansen begynner onsdag ettermiddag og slutter med lunsj fredag.

Plenarforedrag

Disse, som sammen representerer noe av bredden i aktuell forskning på norsk språk, har takka ja til å holde plenarforedrag:

Pavel Iosad, University of Edinburgh

Cecilie Hamnes Carlsen, HVL Campus Bergen

Stian Hårstad, NTNU

Merete Anderssen, UiT Norges arktiske universitet

Titler og sammendrag for plenarforedragene blir etter hvert lagt ut her.

Dugnadsgrupper og sammendrag

Det blir som vanlig mulig å arrangere dugnadsgrupper. De skal ha et klart avgrensa tema, ikke bare være innlegg med løs tematisk tilknytning som like gjerne kan inngå i det ordinære programmet. Forslag til dugnadsgrupper kan sendes per e-post til Kristine Bentzen, kristine.bentzen@uit.no, seinest 21. mai (forlenga fra 15. mai opprinnelig) med en kort omtale samt informasjon om estimert tidsbruk, ansvarlig(e) for gruppa og begrunnelse for hvorfor emnet bør drøftes i ei dugnadsgruppe. Dersom det kommer mange forslag, kan vi måtte avvise noen, og da blir siste punkt avgjørende.

Frist for innsending av sammendrag til både hovedprogrammet og dugnadsgruppene er 15. august. Konferansen er åpen for alle bidrag som tar opp norske språk og norske språkforhold. Innsending av sammendrag vil skje via EasyChair og åpner i starten av juni, og da blir lenke og mer utfyllende informasjon lagt ut her på konferansenettsida. Samtidig blir informasjon om dugnadsgruppene lagt ut.

Påmeldings- og betalingsfrist

Frist for ordinær påmelding og betaling av konferanseavgift er 15. september; etterpå går prisen opp. Det blir satt opp en betalingsløsning på nett. Det må finregnes litt, men konferanseavgifta blir ca. kr 1000, med rabatt for studenter.

Viktige datoer

21. mai: Frist for å foreslå dugnadsgrupper per e-post til Kristine Bentzen, kristine.bentzen@uit.no

Primo juni: Dugnadsgruppene kunngjøres, og det åpnes for innsending av sammendrag.

15. august: Frist for å sende inn sammendrag til både dugnadsgrupper og ordinært program

Primo september: Tilbakemelding på sammendrag

15. september: Registrerings- og betalingsfrist

Blir det fysisk, hybrid eller digital konferanse?

Det vet vi ikke før over sommeren på grunn av den pågående pandemien. Vi håper selvsagt at alle skal kunne komme til Tromsø og delta fysisk på konferansen, men om situasjonen krever det, blir konferansen hybrid eller heldigital.

Spre gjerne informasjon til alle dere tror kan være interesserte i konferansen!

 

 

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starts: 24. noviembre 2021 kl. 13.00
Ends: 26. noviembre 2021 kl. 15.00
Where: Tromsø
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests
Contact: Åse Mette Johansen