Søk etter bøker, tidsskrift, artikler m.m.
Logg på Oria   /   UNN-ansatte Søkehjelp?   /   Avansert søk
Databasesøk
Søkehjelp?   /   Databaseoversikt
e-tidsskrifter
BrowZine Søkehjelp?   /   e-tidsskrift oversikt
Søk etter pensumlister (kurslitteratur, støttelitteratur)

Gå til Leganto for å søke


Søk etter avhandlinger, masteroppgaver m.m.
Gå til Munin
Search for books, magazines, articles, etc.
Login to Oria   /   UNN-employees Search help?   /   Avanced search
Database search
Search help?   /   Database overview
Search for syllabi (course literature, supporting literature)

Go to Leganto to apply

Search for dissertations, master's theses, etc.
Go to Munin
Logo forForskningsdagene
Ny på biblioteket? Nyttig informasjon om biblioteket og tjenestene våre.