Kommersialisering av forskning

UiT skal være en pådriver for økt innovasjon og næringsutvikling i nordområdene. (Drivkraft i nord)

Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap ble vedtatt av universitetet i mai 2020. Den operasjonaliserer Drivkraft i nord strategien gjennom en rekke tiltak.  Denne siden er under omorganisering og vil synliggjøre tiltak, virkemiddel og verktøy.

Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering 

 

Generelt om kommersialisering og IPR ved UiT

 

Norrinnova er UiTs kommersialiseringsenhet (TTO). 

Næringslivssamarbeid

 

Rådgivning

 

Saksgang, innmelding av oppfinningar mv.

Biarbeid

 Page administrator: Svetlana Petricheva Johansen
Last updated: 13.08.2020 15:46