Arcada, Nylands svenska yrkeshögskola

Finland

Om ARCADA Polytechnic

ARCADA Polytechnic (ANSY) ble opprettet i 1996 etter fusjon av fire tidligere institusjoner. ANSY har i flere år vært rangert øverst av yrkeshøgskolene i Finland i forhold til størrelsen. Universitetet har 2 700 studenter og 165 ansatte og er lokalisert på campus i Arabianranta, Helsingfors.

Institutt for helse- og omsorgsfag har utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 11 study programmes