Samfunns- og jussfag Tilbake til EVU-startsiden >>Videreutdanninger
90 stp. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master
Kirkenes    Tromsø    Narvik


Nett-/samlingsbaserte studieprogram
120 stp. Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master
60 stp. Northern Studies - one year programme
30 stp. Samfunnsplanlegging - nettbasert førstesemesterstudium
30 stp. Sosiologi - nettbasert førstesemesterstudium
30 stp. Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium


Kurs og enkeltemner
30 stp. Samisk kulturkunnskap l (SVF-6001)
H–2019  Tromsø   
30 stp. Samisk kulturkunnskap l (SVF-6001)
V–2020  Tromsø   
30 stp. Samplan (SPL-6011)
H–2019  Tromsø   
30 stp. Samplan (SPL-6011)
V–2020  Tromsø