Musikk-, kunst- og humanistiske fag Tilbake til EVU-startsiden >>Videreutdanninger
30 stp. Instrument 2
Tromsø   
30 stp. Musikk 2
Tromsø   


Nett-/samlingsbaserte studieprogram
30 stp. Historie - nettbasert førstesemesterstudium
30 stp. Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium
30 stp. Medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium


Kurs og enkeltemner
10 stp. Forskingsfordypning etter mastergrad (HIS-6300)
H–2019  Tromsø   
30 stp. Musikk og drama i barnehage (MUS-2003)
H–2019  Tromsø   
Nett- og samlingsbaserte kurs
10 stp. Arctic Images in Art, Visual Culture and the Museum, c. 1600-2020 (KVI-3211)
V–2020
10 stp. Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert (EXF-0712)
H–2019
10 stp. Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert (EXF-0712)
V–2020
10 stp. Examen philosophicum, nettbasert (FIL-0702)
H–2019
10 stp. Examen philosophicum, nettbasert (FIL-0702)
V–2020
10 stp. Examen philosophicum, nettbasert med samlinger (FIL-0704)
V–2020
10 stp. Finsk grammatikk (FIN-1022)
H–2019
10 stp. Finsk litteratur (FIN-1110)
H–2019
10 stp. Flerspråklighet (HIF-2012)
H–2019
10 stp. Flerspråklighet (NOR-2024)
H–2019
10 stp. Fordypning i kvensk kultur og litteratur (KVE-1120)
H–2019
10 stp. Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert (MDV-1011)
H–2019
10 stp. Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til. Nettvariant. (HIS-1050)
H–2019
10 stp. Kjønnsforskning i nordisk litteraturvitenskap (NOR-3132)
V–2020
10 stp. Kunsten å se: nettbasert innføringsemne i kunsthistorie (KVI-0100)
H–2019
10 stp. Kvensk grammatikk II (KVE-1009)
H–2019
10 stp. Kvensk og finsk språkforskning (FIN-3010)
H–2019
15 stp. Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur (SPA-2250)
V–2020
10 stp. Nordiskfaget og samfunnet (NOR-3135)
H–2019
10 stp. Norge og den andre verdenskrigen (HIS-1025)
H–2019
10 stp. Planlegging og utvikling av finsk og kvensk skriftspråk (FIN-3017)
V–2020
10 stp. Praktisk kvensk II (KVE-1008)
H–2019
10 stp. Skandinavisk barne- og ungdomslitteratur (NOR-3134)
V–2020
10 stp. Teori og metode (KVI-1015)
V–2020
15 stp. Tysk for 5-10. trinn, nivå 1 (TYS-6011)
H–2019
15 stp. Tysk for 5-10. trinn, nivå 2 (TYS-6012)
V–2020