Samisk

Høsten 2019 kan du starte på grunnskolelærerutdanning og ta samisk som et av dine undervisningsfag.

Samisk i grunnskolelærerutdanningen starter opp høsten 2019.
Du kan ta samisk som fag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 5.-10. master.
Dette blir ett av dine undervisningsfag.


Du tar 15 studiepoeng første studieåret, 15 studiepoeng andre studieåret og 30 studiepoeng tredje studieår.


Det er Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, studiested Alta som har ansvar for dette.

 

 
Page administrator: Anita Evensen
Last updated: 08.04.2019 12:42