Kvensk

Høsten 2019 kan du starte på grunnskolelærerutdanning og ta kvensk som et av dine undervisningsfag.

Kvensk i grunnskolelærerutdanningen starter opp høsten 2019.
Du kan ta kvensk som fag i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. master og  grunnskolelærerutdanningen for trinn 5.-10. master.
Dette blir ett av dine undervisningsfag.


Du tar 15 studiepoeng første studieåret, 15 studiepoeng andre studieåret og 30 studiepoeng tredje studieår.

Det stilles ingen formelle krav om forkunnskaper. For å kunne følge progresjonen i undervisningen anbefales det likevel minst 10 studiepoengs grunnkurs i kvensk eller tilsvarende kunnskaper. Disse kan for eksempel være tidligere studier i kvensk eller finsk ved universitet eller
videregående skole.

Det er Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, studiested Alta som har ansvar for dette.
Parallelt med tilbudet Kvensk i lærerutdanningen tilbys kvensk også som videreutdanning for lærere.

 Page administrator: Anita Evensen
Last updated: 08.04.2019 14:25