spring 2019

BED-2015 Kommersialisering - 10 stp

Last changed: 06.05.2019

The course is administrated by

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Campus

Tromsø |

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Course contents

Kurset BED-2015 handler om å utvikle egne ideer og om prosessen til et klart forretningskonsept og forretningsplan. Kurset er også obligatorisk for studenter som skal på Grunderskolen. Dette kurset har et sterkt praktisk preg. Studentene jobber i team (1-4) og med "learning by doing". Det skal baseres på kunnskap studentene har ervervet seg gjennom andre kurs, i tillegg til litteratur rundt ideer, forretningsmodell, forretningsplan og økonomi.

Det anbefales sterkt å delta på forelesningene og seminarene.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Målet med kurset er å lage en forretningsplan, som også er eksamensoppgaven.

Studenten vil få praktisk kunnskap om hvordan...

  ..ideer oppstår og utvikles

               ...skape et godt team

              ...lage en markedsstrategi

              ...hvordan gjennomføre en markedsanalyse / undersøkelse

             ...utvikle en forretningsmodell

             ...lage budsjetter for din ide

            ...utvikle en forretningsplan

 

Ferdigheter

Innovasjon, entreprenørskap og kommersialisering går bare raskere og raskere samtidig som

verden blir "mindre og mindre". Dette betyr at konkurransen også er ekstremt mye større enn

den var for bare noen år siden, samtidig som dette gir også flere muligheter.

 

Målet med kurset er at studenten skal...

  • se muligheter og bli løsningsorientert
  • bli mer kreativ
  • innovere
  • bli mer brukerorientert
  • kunne få de verktøy en trenger for å bli gründer selv        

 

Kompetanse

Studenten skal kunne forstå hvordan en utvikler en ide til et mulig forretningskonsept De skal

kunne forstå en ides forretningspotensiale og kunne estimere ressursbehov for mulig videreutvikling.

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Assessment

Muntlig presentasjon i gruppe (40%) og hjemmeoppgave i gruppe (60%). Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Course overlap

BED-2009 Innføring i entreprenørskap 5 stp

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.


Contact
10978542_10155184143395487_3732101107994409541_n.jpg

Håvar Brattli


Design Thinker - Prosjektleder - Universitetslektor
Phone: +4777620936 havar.brattli@uit.no