KethLindfotoJuneÅsheim
Photo: June Åsheim

Flag icon Flag icon

Lind, Keth Elisabeth

The Arctic University Museum of Norway

Job description:

Saksbehandler forvaltningsarkeologi
Publications in CRIStin


  • Blankholm, Hans Peter; Bratrein, Håvard Dahl; Arntzen, Johan Eilertsen; Lind, Keth. Forord. 2013 (XXXIV) ISBN 978-82-7142-064-2. ISSN 0085-7394.s 3 - 6.

  • Bertelsen, Reidar; Buko, Andrzej; Fossnes, Anne; Hood, John; Kobylinski, Zbigniew; Lind, Keth; Urbanczyk, Przemyslaw. The Storvågan Project 1985 86. Norwegian Archaeological Review 1987 (1). ISSN 0029-3652.s 52 - 55.

  • Blankholm, Hans Peter; Bratrein, Håvard Dahl; Arntzen, Johan Eilertsen; Lind, Keth. Nord-Norge i Europa - Arkeologi, historie og kulturvern: Venneskrift til Reidar Bertelsen. 2013 (XXXIV) ISBN 978-82-7142-064-2. ISSN 0085-7394.s 7 - 27.s doi: Undertegnede har skrevet 80% av teksten i artikkelen.

  • Sjøgren, Per Johan E; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Kirchhefer, Andreas; Lind, Keth Elisabeth. Evenskjer Syd, Skånland k. Dokumentasjon av dyrkingslag fra Førromersk Jernalder og Vikingtid. 2018.

  • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth; Lind, Keth Elisabeth. Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949. 2017.

  • Lind, Keth Elisabeth; Skandfer, Marianne. Rapport fra Finnmarksbefaring 2017. 2017.

  • Wickler, Stephen; Lind, Keth. Bosetning på Finnes, Ingøya i Vest-Finnmark: foreløpig resultater fra sikringsgravning i 2011. forskningsseminar, Institutt for arkeologi og sosialantropologi (IAS) 2012-04-27 - 2012.

  • Lind, Keth; Ramstad, Morten. Melkøyaprosjektet,- utstillinger og formidling. Norsk Arkeologi Møte 2006-10-09 - 2006-10-10 2006.