Mari-Karlstad
Photo: Mari Karlstad

Flag icon Flag icon

Mari Karlstad

The Arctic University Museum of Norway

Job description:

Fotograferer de vitenskapelige samlinger ved Tromsø Museum.

Fotograferer folk i ulike miljøer.

Fotograferer arrangement og utstillinger ved Tromsø Museum.

Bearbeider fotografier før de skal trykkes og brukes i ulike publikasjoner og utstillinger.

Utdanner fotografer med svennebrev i faget fotografi via lærlingeordningen. Fotograflærlingene er to år i lære hos henne før de går opp til svenneprøve.