SveinulfHegstadFotoKonstanseKarlsen
Photo: Konstanse Karlsen

Flag icon Flag icon

Sveinulf Hegstad

The Arctic University Museum of Norway
Publications in CRIStin


  • Hegstad, Sveinulf. "Oppe paa øen" - 1800-tallets landsteder og hager i Tromsø. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 185 - 221.

  • Hage, Ingebjørg; Haugdal, Elin Kristine; Hegstad, Sveinulf. Hager mot nord. Nytte og nytelse gjennom tre århundrer. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-240-7.s 11 - 31.

  • Hage, Ingebjørg; Haugdal, Elin Kristine; Ruud, Bodil; Hegstad, Sveinulf. Arkitektur i Nord-Norge. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0629-2.s 163 - 202.

  • Hage, Ingebjørg; Hegstad, Sveinulf. Bokbad - Hager mot nord. Bokbad 2015-11-18 - 2015.

  • Hage, Ingebjørg; Hegstad, Sveinulf. Hager mot nord - ny bok lanseres i dag. 2015.

  • Hegstad, Sveinulf; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. GLIMT: MIKROGLIMT. 2011.

  • Wold, Helge a; Karlstad, Mari; Hegstad, Sveinulf. I fotografiets Tid, Reiser i Sápmi med utgangspunkt i Rolf Ärnströms fotos fra 1940-tallet. Museumsutstilling 2010-06-22 - 2011-01-10 2010.

  • Wold, Helge a; Hegstad, Sveinulf; Karlstad, Mari. “øyeblikk”, fotografier fra Nord-Norge 1970-1997. Fotografiutstilling 1998-06-11 - 1998-06-14 1998.

  • Wold, Helge a; Hegstad, Sveinulf; Karlstad, Mari. Øyeblikk Fotografier fra Nord-Norge 1970-1997. Fotografiutstilling 1997-06-26 - 1997-09-30 1997.