Monica-profilbilde.jpg

Flag icon Flag icon

Monica Kristin Hansen

The Arctic University Museum of Norway

Job description:

Ansvarlig for utvikling og drift av arkiv og databaser (kulturhistoriske samlinger).

Jobber særlig med: 

 • faglig utvikling av digital infrastruktur gjennom MUSIT-samarbeidet
 • koordinering av MUSIT-prosjekter i fagmiljøene
 • arkivplan
 • forbedringsprosesser innenfor samlings- og arkivforvaltningen
 • opplæring og brukerstøtte til brukere av MUSIT-databasene
 • leder for MUSITs koordineringsgruppe, kulturCV

Utdannelse/kurs:

 • 2015 Arkivstyring og arkivplan, Norsk Arkivråd
 • 2015 Fra fravær til nærvær –helsefremmende arbeidsplass, POA, UiT
 • 2015 Arbeid og psykisk helse –grunnkurs «sees i morgen», POA, UiT
 • 2011 Forvaltningsrett, UiT
 • 2010 Arkiv grunnkurs, Norsk Arkivråd
 • 2008 Sikkerhet på tokt og i felt, UiT
 • 2006 Hovedfag arkeologi, UiT
 • 1998 Grunnfag filosofi, UiT
 • 1996 Grunnfag sosialantropologi, UiT
 • 1995 Mellomfag arkeologi, UiT
 • 1995 Grunnfag arkeologi, UiT
 • 1995 Feltkurs arkeologi, UiT

Yrkeserfaring:

 • 2015 tdd. Ansvarlig for arkiv og databaser (kulturhistoriske samlinger), Tromsø Museum
 • 2012-2015 Samlingsforvalter og databasekoordinator (kulturhistoriske samlinger), Tromsø Museum
 • 2010-2012 Arkivansvarlig for HELSEFAK, POA, UiT
 • 2002-2010 Ulike stillinger knyttet til arkeologiske samlinger og MUSIT-databaser (kulturhistoriske samlinger), Tromsø Museum
 • 1995-2002 Ulike stillinger knyttet til arkeologiske utgravninger (Tromsø Museum, Kulturhistorisk museum, Troms fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Universitetet i Tübingen, Universitetet i Kiel, Römisch-Germanische Zentralmuseum,Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Universitetet i Warzawa og Universitetet i Innsbruck)

Verv:

 • 2019 tdd. Leder for MUSITs koordineringsgruppe, kultur
 • 2019 tdd. Vara plasstillitsvalgt, NTL, Tromsø Museum
 • 2017-2018 Representant i MUSITs koordineringsgruppe, kultur
 • 2017-2018 Representant i styringsgruppen for det nasjonale prosjektet Felles kvalitetssystem i samlingsforvaltningen, MUSIT og universitetsmuseene
 • 2015-2016 Vara NTL styre, UiT
 • 2015-2016 Plasstillitsvalgt, NTL
 • 2013-2017 Representant i Museumsstyret, Tromsø Museum - Universitetsmuseet
 • 2013 Representant i Prosjektgruppe for utvikling og implementering av intranett ved UiT

Publications in CRIStin


 • Hansen, Monica Kristin. Da havet nådde Rhinland: et foredrag om graverte seler fra boplassen Gönnersdorf, 13,000 f.Kr. Populærvitenskapelig foredrag 2006-12-19 - 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Beyond seals. The representation of seals on engraved slate plaquettes from the Magdalenian site Gönnersdorf (Central Rhineland, Germany). (fulltekst) 2006.

 • Hansen, Monica Kristin. Svinesundprosjektet: Flateavdekking i inn- og utmark. Populærvitenskapelig foredrag 2004-04-23 - 2004.

 • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.

 • Hansen, Monica Kristin. Rapport for Tromsø Museum: Undersøkelse av anlegg på Steinbakken, Kvalsund k., Finnmark. 2004.

 • Hansen, Monica Kristin; Sørgaard, Kristine Orestad. Estetikk i steinalder. Temporær utstilling 2003-05-01 - 2003-10-31 2003.