Monica-profilbilde.jpg

Flag icon Flag icon

Monica Kristin Hansen

The Arctic University Museum of Norway

Job description:

Databasekoordinator og arkivansvarlig med ansvar for utvikling og drift av seksjonens databaser og arkiver.

Arbeider spesielt med utvikling av digital infrastruktur gjennom MUSIT-samarbeidet og koordinerer MUSIT-initierte prosjekter i fagmiljøene.

Gir opplæring og brukerstøtte til brukere av seksjonens samlingsdatabaser.

Jobber også mye med arbeidsprosesser innenfor samlings- og arkivforvaltningen.

 
Publications in CRIStin


  • Hansen, Monica Kristin. Da havet nådde Rhinland: et foredrag om graverte seler fra boplassen Gönnersdorf, 13,000 f.Kr. Populærvitenskapelig foredrag 2006-12-19 - 2006.

  • Hansen, Monica Kristin. Beyond seals. The representation of seals on engraved slate plaquettes from the Magdalenian site Gönnersdorf (Central Rhineland, Germany). (fulltekst) 2006.

  • Hansen, Monica Kristin. Svinesundprosjektet: Flateavdekking i inn- og utmark. Populærvitenskapelig foredrag 2004-04-23 - 2004.

  • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.

  • Hansen, Monica Kristin. Rapport for Tromsø Museum: Undersøkelse av anlegg på Steinbakken, Kvalsund k., Finnmark. 2004.

  • Hansen, Monica Kristin; Sørgaard, Kristine Orestad. Estetikk i steinalder. Temporær utstilling 2003-05-01 - 2003-10-31 2003.