Publications in CRIStin


  • Jorung, Sandra Skaflem; Johansen, Åse Mette. «Søringer» på vandring i nord. En sosiokulturell-lingvistisk studie av språklig identitet og tilhørighet hos fire flyttere fra Oslo til Tromsø. (data) 2018.