Marianne-Skandfer.jpg-Bredde-180px-
Photo: M. Skandfer

Flag icon Flag icon

Marianne Skandfer

The Arctic University Museum of Norway

Job description:

Overordnet ansvar for de arkeologiske samlingene fra steinalder.

Saksbehandling i forbindelse med dokumentasjon, analyser, forskning, utstillinger og utlån.

Overordnet faglig ansvar for relevante forvaltningsundersøkelser.

Forskningsbasert formidling.

Forskning på nordlig steinalder og relaterte tema.
Research interests

 • Nordlig arkeologi
 • Steinalder - tidlig metalltid
 • Materiell kulturs rolle i sosiale relasjoner og identitet
 • Fortidig teknologi og håndverk
 • Kunnskapsoverføring
 • Jeger-fangstfolks relasjoner til dyr
 • Kronologisk revisjon
 • Samisk kulturhistorie
 • Bruk av samisk etnografi i framstillinger av steinalderen
 • Museumsformidling av arkeologi og fortid
 • Kulturminneforvaltning

           

 

CV

Fra 2019: Professor i arkeologi, Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet

2017-2020: Leder (sammen med Charlotte Damm, UIT) av forskningsprosjektet "Stone Age Demographics" .

Fra 1. mai 2015 førsteamanuensis i arkeologi med ansvar for steinalder, Tromsø Museum, UIT.

2014 - 2015: Instituttleder på Institutt for arkeologi og sosialantropologi (IAS), UIT.

2009 - 2013: Prosjektleder for forskningsprosjektet "Landscape knowledge and resource management in interior Troms and Finnmark, 2500 BC - AD 1000 (LARM)" (NFR SAMISK).  

2008 - 2010: Prosjektleder, Tromsø Museum, UIT: Arkeologiske utgravninger på Tønsnes, Tromsø kommune.  

2009: Medlem av forskergruppe ledet av Charlotte Damm, UIT, ved Senter for grunnforskning, Oslo (CAS)                                                                                           

2003 - 2008: Post-doktor-prosjekt "Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandets økte betydning ca. 2300 f.Kr - 300 e.Kr." (NFR SAMISK)

2003: Prosjektarbeider/rådgiver, Berlevåg kommune  "Kulturminner i arealplanlegging" (Riksantikvaren/Berlevåg kommune).

1999 - 2003: Dr.art:  "Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi - kronologi - kultur". (NFR FRIHUM)

1997-1999: Saksbehandler i miljø- og kulturvernavd., Sametinget.

1996: Hovedfag i arkeologi ved Universitetet i Tromsø,  "Coarverbasttet. Samiske hornskjeer fra middelalder til moderne tid". Med antikkens kultur, latin og kunsthistorie som støttefag. Forprøver i fonetikk og språkvitenskap og Ex.phil. fra Universitetet i Trondheim.

Publications in CRIStin


 • Henriksen, Siv; Skandfer, Marianne; Valen, Christian Roll. Unike steinalderhus ved Tromsø. Ottar 2010 (279). ISSN 0030-6703.s 18 - 25.
 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Christian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.
 • Skandfer, Marianne. "All change"? Exploring the role of technological choice in the Early Northern Comb Ware of Finnmark, Arctic Norway. Left Coast Press Inc. 2009 ISBN 9781598742459.s 347 - 374.
 • Skandfer, Marianne. Ethics in the Landscape: Prehistoric Archaeology and Local Sami Knowledge in Interior Finnmark, Northern Norway. Arctic Anthropology 2009; Volum 46 (1-2). ISSN 0066-6939.s 89 - 102.
 • Skandfer, Marianne. History as if neolithisation mattered: The transition to Late Stone Age in northern Fennoscandia. Bricoleur Press 2009 ISBN 9789185411092.s 85 - 104.
 • Skandfer, Marianne; Bruun, Inga Malene. De eldste husene i Pasvik. Varanger årbok 2006; Volum 26. ISSN 0800-0867.s 106 - 117.
 • Skandfer, Marianne. Early, northern Comb Ware in Finnmark: The concept of Säräisniemi 1 reconsidered. Fennoscandia Archaeologica 2005; Volum XXII. ISSN 0781-7126.
 • Skandfer, Marianne. Fra eldre til yngre steinalder? Kronologiske og begrepsmessige utfordringer sett fra Nord-Norge. Primitive tider 2005 (8). ISSN 1501-0430.s 97 - 106.
 • Skandfer, Marianne; Falch, Torvald. Saami Cultural Heritage in Norway: Between the Politics of Local Knowledge and the Power of the State. 2004.s 356 - 375.
 • Skandfer, Marianne. The Early Comb-Ceramics in Northern Fennoscandia: Material Expression of Cultural Identity?. 2003; Volum 1 (1). ISSN 1503-4089.s 112 - 123.
 • Skandfer, Marianne. Kulturminner i arealplan - Berlevåg kommune. Delrapport om kvalitetssikring av kulturminneregistreringer og skader på kulturminner. Tilhørende: Registreringsrapport: Kulturminner i arealplan - Berlevåg kommune 2003. 2003.
 • Skandfer, Marianne. Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi - kronologi - kultur. 2003.
 • Skandfer, Marianne. Etikk i møte med Det Fortidige. 2003 (5) ISBN 82-8101-006-1. ISSN 1503-4909.s 51 - 60.
 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Sjøgren, Per Johan E; Vollan, Kenneth Webb Berg; Jordan, Peter. Investigating long-term human ecodynamics in the European Arctic: Towards an integrated multi-scalar analysis of early and mid Holocene cultural, environmental and palaeodemographic sequences in Finnmark County, Northern Norway.. Quaternary International 2019. ISSN 1040-6182.s doi: 10.1016/j.quaint.2019.02.032.

 • Skandfer, Marianne. Rapporter fra steinalderen? Kjønn og individ i arkeologiske feltrapporter. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 165 - 188.

 • Gjerde, Jan Magne; Skandfer, Marianne. Large Mesolithic House-pits at Tønsnes, Coastal Northern Norway: Evidence of a Winter Aggregation Site?. Equinox Publishing 2017 ISBN 9781781796054.s 59 - 76.s doi: 10.1558/equinox.30727.

 • Skandfer, Marianne; Wehlin, Joakim. The northern perspective 2000 BC - AD 1. Archaeopress 2017 ISBN 9781784915988.s 307 - 312.

 • Skandfer, Marianne. Change and Recollection: House Structures and Social Identification in Finnmark, Artic Norway 2400 BC - AD 300. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s 155 - 176.

 • Skandfer, Marianne; Høeg, Helge Irgens. Bácheveaij/Pasvikdalens eldre historie belyst ved pollenanalyser og arkeologisk materiale. Viking 2012; Volum 75. ISSN 0332-608X.s 27 - 52.

 • Skandfer, Marianne. Technology talks: Material Diversity and Change in Northern Norway 3000–1000 BC. Oxbow Books 2011 ISBN 1-84217-450-9.s 128 - 143.

 • Skandfer, Marianne. Early pottery in northern Fennoscandia. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 2011; Volum 89 (2008). ISSN 0341-9312.s 165 - 180.

 • Skandfer, Marianne. Forskningshistorisk status for Troms før utgravningene. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.

 • Skandfer, Marianne. Oppsummering og vurdering av resultat. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 173 - 175.

 • Skandfer, Marianne; Henriksen, Siv. Gjenstandsmaterialet fra yngre steinalder - tidlig metalltid. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 170 - 172.

 • Skandfer, Marianne. Bosettingssporene fra eldre steinalder. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 156 - 169.

 • Skandfer, Marianne. Gjenstandsmaterialet fra eldre steinalder. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 150 - 155.

 • Skandfer, Marianne. Råstoffbruk i eldre steinalder. 2010 ISBN 978-82-7142-056-7.s 145 - 149.

 • Skandfer, Marianne; Nilsen, Roy Anders. ID 104380: En boplass med nedgravde tufter fra eldre steinalder. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 82 - 115.

 • Skandfer, Marianne. ID 104343: Overflatefunn fra en eldre steinalderslokalitet. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 71 - 73.

 • Skandfer, Marianne. Kildekritiske forhold. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 45 - 47.

 • Skandfer, Marianne. Katalogisering - klassifisering. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 42 - 44.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv. Metode (I): Utgravning, manuell dokumentasjon og fotografering. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 32 - 37.

 • Skandfer, Marianne. Problemstillinger og prioriteringer. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 32 - 32.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Lokalisering, topografi og vegetasjon. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 23 - 25.

 • Skandfer, Marianne. Kulturmiljø: tidligere funn, registreringer og undersøkelser. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 26 - 29.

 • Skandfer, Marianne. Formidling. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 18 - 20.

 • Skandfer, Marianne. Deltakere, tidsrom, forløp. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 16 - 18.

 • Skandfer, Marianne. Bakgrunn for utgravningene. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 14 - 15.

 • Skandfer, Marianne. "All change"? Exploring the role of technological choice in the Early Northern Comb Ware of Finnmark, Arctic Norway. Left Coast Press Inc. 2009 ISBN 9781598742459.s 347 - 374.

 • Skandfer, Marianne. Ethics in the Landscape: Prehistoric Archaeology and Local Sami Knowledge in Interior Finnmark, Northern Norway. Arctic Anthropology 2009; Volum 46 (1-2). ISSN 0066-6939.s 89 - 102.

 • Skandfer, Marianne. History as if neolithisation mattered: The transition to Late Stone Age in northern Fennoscandia. Bricoleur Press 2009 ISBN 9789185411092.s 85 - 104.

 • Skandfer, Marianne. Early, northern Comb Ware in Finnmark: The concept of Säräisniemi 1 reconsidered. Fennoscandia Archaeologica 2005; Volum XXII. ISSN 0781-7126.

 • Skandfer, Marianne. Fra eldre til yngre steinalder? Kronologiske og begrepsmessige utfordringer sett fra Nord-Norge. Primitive tider 2005 (8). ISSN 1501-0430.s 97 - 106.

 • Skandfer, Marianne; Falch, Torvald. Saami Cultural Heritage in Norway: Between the Politics of Local Knowledge and the Power of the State. 2004.s 356 - 375.

 • Skandfer, Marianne. The Early Comb-Ceramics in Northern Fennoscandia: Material Expression of Cultural Identity?. 2003; Volum 1 (1). ISSN 1503-4089.s 112 - 123.

 • Skandfer, Marianne. Etikk i møte med Det Fortidige. 2003 (5) ISBN 82-8101-006-1. ISSN 1503-4909.s 51 - 60.

 • Skandfer, Marianne. Keramikk og politikk. En forskningshistorie fra Pasvik. Viking 2002 (65). ISSN 0332-608X.s 137 - 157.

 • Skandfer, Marianne. Etikk i forvaltning - forvaltning av etikk. Samisk kulturminnevern mellom "døde" strukturer og levende tradisjon. Viking 2001 (64). ISSN 0332-608X.s 113 - 131.

 • Skandfer, Marianne. Arkeologiske rekonstruksjoner av jakt- og fangstsamfunn i Nord-Norge. En diskusjon omkring bruk av osteologi og etnografisk analogi. Haaløygminne : Håløygminne 1995; Volum 76 (19). ISSN 0333-0931.s 313 - 336.

 • Satchell, Paul; Skandfer, Marianne. America's Lost Vikings. TV-serie 2019-02-10 - 2019-03-17 2019.

 • Skandfer, Marianne; Niemi, Anja Roth; Larssen, Tanja; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Hovind, Mathea. Bevare meg vel! Arkeologi og miljø. Utforsk UiT 2019-09-19 - 2019-09-22 2019.

 • Skandfer, Marianne. Hva gir verdi?. Ottar 2019; Volum 365. ISSN 0030-6703.s 2 - 3.

 • Skandfer, Marianne. Fantes det "gamledager" i steinalderen?. Ottar 2019; Volum 325. ISSN 0030-6703.s 41 - 48.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samenes tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR), Sverige,og NRK).. 2019.

 • Llewellin, Madison; Piezonka, Henny; Kuzmin, Yaroslav; Skandfer, Marianne; Dubovtseva, Ekaterina N.; Shoring, Aleksander F.; Kosinskaya, Lyobov L.; Chairkina, Natalia M.. Cooking with Contaminants: Things to Consider when Dating Ceramics. Radiocarbon 2018 - The 23rd International Radiocarbon Conference 2018-06-17 - 2018-06-22 2018.

 • Skandfer, Marianne. Henny Piezonka: Jäger, Fischer, Töpfer. Wildbeutergruppen mit früher Keramik in Nordost Europa im 6. und 5. Jahrtausend. v.Ch. Archäologie in Eurasien band 30.. Fennoscandia Archaeologica 2018; Volum 35. ISSN 0781-7126.s 124 - 128.

 • Skandfer, Marianne; Gjerde, Jan Magne. Slik levde Tromsøværinger for 11.000 år siden. https://www.itromso.no/nyheter/2018/12/28/Slik-levde-troms%C3%B8v%C3%A6ringer-for-11.000-%C3%A5r-siden-18152104.ece. 2018.

 • Skandfer, Marianne. Rapporter fra steinalderen? Presentasjon av bokkapittel ved lansering av "Kjønn på museum" (red. Brita Brenna og Marit Hauan). Desembernatt 2018 2018-12-07 - 2018-12-07 2018.

 • Skandfer, Marianne. Fantes det "gamledaga" i steinalderen?. Lørdagsuniversitetet 2018-12-01 - 2018-12-01 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Jordan, Peter. Re-Populating Prehistoric Coastal Landscapes: Emerging Results from the Sørøya Survey. Populating Coastal Landscapes 2018-09-25 - 2018-09-27 2018.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne. "Åpen dag" på Taborshavn. Presentasjon av boplass med stor tidsdybde og utgravning av en tuft fra steinalderen.. Åpen dag for publikum 2018-08-15 - 2018-08-15 2018.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samenes tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR), Sverige,og NRK).. 2018.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samenes tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR)og NRK).. 2018.

 • Skandfer, Marianne. Dyr folk i steinalderen skulle ønske fantes. Foredrag/barneaktivitet 2017-02-19 - 2017-02-19 2017.

 • Lind, Keth Elisabeth; Skandfer, Marianne. Rapport fra Finnmarksbefaring 2017. 2017.

 • Skandfer, Marianne; Landsend, Marit. Steinalderkeramikk i barneskolen - brenning av keramikkar over åpen flamme. Firing up-prosjekt. Praktisk framvisning 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.

 • Skandfer, Marianne. Samisk arkeologi: fra hvite flekker til fargerikt fellesskap?. Norsk arkeologmøte 2017-11-02 - 2017-11-04 2017.

 • Skandfer, Marianne. Hva ga ting verdi i forhistorisk tid?. Det gamle er eldst - verdier i kulturarv. Forskningsdagene 2017 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.

 • Skandfer, Marianne. Gammelt raskt eller verdifulle skatter?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Skandfer, Marianne. Ny vår for steinalderkeramikk. Fortidsforståelser gjennom leire. Firing Up - keramikk på de unges arena, et løft for keramikkfaget 2017-09-07 - 2017-09-07 2017.

 • Damm, Charlotte Brysting; Skandfer, Marianne; Vollan, Kenneth Webb; Jørgensen, Erlend Kirkeng; Jordan, Peter. Prehistoric Demographic fluctuation in Arctic Norway: correlations to climate change and cultural processes. 2017 ESSAS Open Science Meeting (Ecosystem Studies of the Subarctic and Arctic Seas) 2017-06-11 - 2017-06-15 2017.

 • Skandfer, Marianne. Rapport fra prøvegraving: ID 67875 Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark, 2013. 2017.

 • Skandfer, Marianne. Ny ild av gamle glør. Om framveksten av samisk identitet. Spor 2017; Volum 1. ISSN 0801-5376.s 12 - 15.

 • Skandfer, Marianne; Lansend, Marit. Den eldste keramikken i Nord-Norge - praktisk formgiving i skolen. Firing Up! Keramikkfaget som praktisk læring i norsk skole 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.

 • Skandfer, Marianne; Sjöström, Magnus. Samernas tid (TV-serie i samarbeid Utbildningsradion (UR)og NRK). Bidrag om tilkomst av samisk identitet. https://urplay.se/program/203237-samernas-tid-allianser-i-sapmi. 2017.

 • Skandfer, Marianne; Damm, Charlotte Brysting; Vollan, Kenneth Webb. Investigating Long-Term Human-Environment Relationships in the European Arctic. The Arctic Science Summit Week (ASSW) 2017 2017-03-31 - 2017-04-07 2017.

 • Skandfer, Marianne; Frafjord, Karl. Asbestblandet keramikk fra bredden av Kautokeinoelva. Ny geologisk basisutstilling: TellUS 2017-07-01 - 2017.

 • Skandfer, Marianne. Verdsetting av dyr i steinalderen. Menneske-dyr-relasjoner i jakt-fangstsamfunn. Steinalderkonferansen 2017 2017-03-21 - 2017-03-23 2017.

 • Skandfer, Marianne. Arkeologiske gjenstander: Kulturskatter eller kulturelle mønster?. Nordnorske bildende kunstnere og Norske kunsthåndverkere avd. Nord-Norges årsmøte 2017-03-10 - 2017-03-11 2017.

 • Skandfer, Marianne. Steinalderens brukskunst og design: omvisning i fotoutstillinga "Form fra fortida". Ledersamling UIT 2016-02-08 - 2016-02-08 2016.

 • Skandfer, Marianne. Verdsetting av dyr i jakt-fangstsamfunn. Om relasjoner mellom mennesker og dyr i steinalderen. Academia Borealis novembermøte 2016-11-08 - 2016-11-08 2016.

 • Skandfer, Marianne. Milepæl: fotografiet.Sesjonsinnledning. Norsk Arkeologmøte (NAM) 2016-11-03 - 2016-11-05 2016.

 • Skandfer, Marianne. Nytt blikk på steinalderhus. NorArk innsikt. 2016.

 • Skandfer, Marianne. Keramikkproduksjon i Nord-Norges forhistorie. Keramikksymposium 2016-08-03 - 2016-08-06 2016.

 • Skandfer, Marianne. Mapping (the making of) Asbestos (Tempered Pottery) onto the Landscape. Off-Site Archaeology workshop 2016-04-27 - 2016-04-28 2016.

 • Skandfer, Marianne. SARG en arkeologisk forskningsgruppe i oppstartsfase. Forskningsseminar, Kulturhistorisk seksjon 2016-04-20 - 2016-04-20 2016.

 • Skandfer, Marianne. Arkeologisk feltarbeid og kjønn: Kjønn og individ i framstillinger av steinalderundersøkelser. Seminarrekke "Kjønn og museum" 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.

 • Larssen, Tanja; Skandfer, Marianne; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Hansen, John. Godt levert!. Museumsutstilling 2016-02-11 - 2016-05-15 2016.

 • Skandfer, Marianne. "Vidda viser seg å være rik på kulturminner".. Mini forskermaraton til ære for Ericka Engelstad 2016-02-12 - 2016-02-12 2016.

 • Skandfer, Marianne. Inviterer til oljedialog om kulturskatt: Helleristninger funnet i Sør-Varanger. 2015.

 • Skandfer, Marianne. Pots and house-pits: A complex relation between period markers for the northern Early Metal Age. The 13. Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-13 2015.

 • Skandfer, Marianne; Wehlin, Joakim. The Northern Perspective. Introduction to session. The 13. Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-13 2015.

 • Dammann, Julia Holme; Skandfer, Marianne. Omvisning i de arkeologiske magasinene på Tromsø Museum med historier om steinalderkeramikk og konservering og oppbevaring av metallfunn fra jernalderen.. Desembernatt 2015 2015-12-03 - 2015-12-03 2015.

 • Skandfer, Marianne. Forhistorisk landskapskunnskap og ressursutnytting i indre Troms og Finnmark: Noen resultater fra forskningsprosjektet LARM. Förhistoria och medeltid i och omkring Norrbotten: En uppdatering av forskningsläget 2015-12-07 - 2015-12-08 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Steinalderundersøkelser ved TMU. Problemstillinger, metoder og prioriteringer. Steinalderundersøkelser - problemstillinger, metoder og prioriteringer 2015-11-25 - 2015-11-26 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, iTromsø 28.9.15. iTromsø 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne. Arkeologi, formidling og fortielser. Svar til innlegget «Sensasjonelle arkeologiske funn» av Ulf Johansen, Nordlys 28.9.15. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.

 • Skandfer, Marianne. The Appreciation of Reindeer: Rock Carvings and Sami Reindeer Knowledge. ACRA III - The Alta Conference on Rock Art III 2015-09-15 - 2015-09-18 2015.

 • Skandfer, Marianne. Rapport fra utgraving av nedgravd tuft, Coallajavri, Karasjok k., Finnmark. LARM-prosjektet, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø. 2014.

 • Skandfer, Marianne. Tønsnes - knutepunkt ved innerleia. Månedsmøte 2014-11-06 - 2014-11-06 2014.

 • Skandfer, Marianne. Tønsnes midt i leia. Inner Wheel - forening 2014-10-15 - 2014-10-15 2014.

 • Skandfer, Marianne. Rapport fra utgravning av lokalitet fra Tidlig metalltid, Guovzadievva, Karasjok k., Finnmark, 2012. LARM-prosjektet. 2014.

 • Skandfer, Marianne. Appreciating animals: addressing archaeological signatures of human – animal relations in prehistoric hunting societies in Arctic Norway. Nordig TAG 2013-04-21 - 2013-04-26 2013.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av en samisk identitet. Fortidsvern 2013; Volum 4. ISSN 1504-4645.s 7 - 9.

 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan. Registreringer i Karasjok kommune, Finnmark, 2013. Rapport fra feltarbeid. 2013.

 • Skandfer, Marianne. Når er først? Noen refleksjoner om arkeologi i indre Finnmark. Vin og Viten: Hvem kom først? 2013-10-09 - 2013-10-09 2013.

 • Skandfer, Marianne; Saugestad, Sidsel. Komparativ urfolksforskning og diakront blikk på samisk landskapsbruk. Fakultetsworkshop om samisk og urfolksforskning 2013-10-07 - 2013-10-07 2013.

 • Skandfer, Marianne. Er sosiale relasjoner virkelig noe å sysle med i forhistorisk arkeologi?. Fredagsseminar for sosialantropologi 2013-09-06 - 2013-09-06 2013.

 • Skandfer, Marianne; Solbakken, Tina; Guttorm, Inga. Ohcagaahtá Sámi kulturmuittuid. 2013.

 • Skandfer, Marianne. Cold Respons. Agrarian strategies in northernmost Norway. Dynamics of Agrarian Transformation - and Research 2013-04-15 - 2013-04-19 2013.

 • Skandfer, Marianne. Foreløpig rapport fra utgravning: ID 134692 Čoallajávri, Karasjok k., FinnmarkFORSKNINGSPROSJEKTET ”LANDSKAPSKUNNSKAP OG RESSURSFORVALTNING I INDRE TROMS OG FINNMARK 2500 F.KR. – 1000 E.KR. (LARM)”. 2012.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM) - en presentasjon av et grunnforskningsprosjekt som nærmer seg avslutning. SAMISK II: Norges forskingsråds midtveiskonferanse 2012-11-27 - 2012-11-28 2012.

 • Skandfer, Marianne. Foreløpig rapport fra utgravning: ID 143694 Guovžadievvá, Karasjok k., Finnmark. FORSKNINGSPROSJEKTET ”LANDSKAPSKUNNSKAP OG RESSURSFORVALTNING I INDRE TROMS OG FINNMARK 2500 F.KR. – 1000 E.KR. (LARM)”. 2012.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport: Registreringer i Karasjok go Kautokeino kommuner 2012.FORSKNINGSPROSJEKTET ”LANDSKAPSKUNNSKAP OG RESSURSFORVALTNING I INDRE TROMS OG FINNMARK 2500 F.KR. – 1000 E.KR. (LARM)”. 2012.

 • Skandfer, Marianne. Going public: oral presentations. Social Scholarly Day 2011-03-18 - 2011-03-18 2011.

 • Skandfer, Marianne; Blankholm, Hans Peter; Hood, Bryan; Sommerseth, Ingrid. LARM: Resultater og refleksjoner etter feltsesongen 2011. Forskningsseminar i arkeologi 2011-10-21 - 2011-10-21 2011.

 • Skandfer, Marianne. Hva gjør en steinalderarkeolog?. Undervisning 3.trinnet i barneskolen 2011-09-22 - 2011-09-22 2011.

 • Skandfer, Marianne; Hood, Bryan. Registreringsrapport 2011, Indre Finnmark. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 300 f.Kr. - 100 e.Kr."(LARM). 2011.

 • Skandfer, Marianne. Asbestos tempered pottery and landscape management – initial stages of an investigation. LARM-workshop 11. - 13. mai 2011 2011-05-11 - 2011-05-13 2011.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Chistian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders; Linderholm, Johan. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. Med bidrag fra Johan Linderholm, Miljöarkeologiska laboratoriet, Universitetet i Umeå (nettutgave). (data) 2010.

 • Henriksen, Siv; Skandfer, Marianne; Valen, Christian Roll. Unike steinalderhus ved Tromsø. Ottar 2010 (279). ISSN 0030-6703.s 18 - 25.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Valen, Christian Roll; Henriksen, Siv; Nilsen, Roy Anders. Tønsnes havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra arkeologiske utgravninger i 2008 og 2009. 2010 (40) ISBN 978-82-7142-056-7. ISSN 0333-2802.s 21 - 22.

 • Skandfer, Marianne. Forskningsprosjektet "Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms of Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr.: Registreringsrapport indre Finnmark 2009. 2010.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvalting i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. Metodebruk og utfordringer. Metodeseminar for PhD-stipendiater ved UiO 2010-01-12 - 2010-01-12 2010.

 • Skandfer, Marianne. Fra tekst til ting - teoretisk arkeologi i det 21. århundre. Norsk arkeologmøte 2009 2009-11-04 - 2009-11-06 2009.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport indre Finnmark 2009. Forskningsprosjektet “Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms og Finnmark 2500 f.kr. – 1000 e.Kr. (LARM)”. 2009.

 • Skandfer, Marianne. Skarpenes - en 9000 år gammel vinterboplass. (prosjekt) 2009.

 • Skandfer, Marianne. Technology Talks: Diversity and Change in Northern Norway 3000 - 1000 BC. CAS Workshop: Regional Specialists 2009-04-15 - 2009-04-15 2009.

 • Skandfer, Marianne. House structures and social identity in Finnmark 2000 BC - AD 300: Maintaining material culture - forming identity. Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvaltning i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM): En prosjektpresentasjon. Forskningsseminar 2009-10-25 - 2009-10-25 2009.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursutnytting i Indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM): En prosjektpresentasjon med foreløpige resultat fra årets feltarbeid. Sametinget: Internkurs med seminar 2009-10-06 - 2009.

 • Skandfer, Marianne. Landskapskunnskap og ressursforvaltning i indre Troms og Finnmark 2500 f.Kr. - 1000 e.Kr. (LARM). Norges forskningsråds programkonferanse for samisk forskning 2009-11-26 - 2009-11-27 2009.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningen på Tønsnes 2008. Onsdagsmøte Arctandria: Åpent møte og medlemsmøte 2009-10-28 - 2009-10-28 2009.

 • Skandfer, Marianne. Om å holde seg varm en vinterdag på Tønsnes i eldre steinalder. Forskningsdagene 2008 2008-09-21 - 2008-09-21 2008.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av de store, nedgravde husene i indre Finnmark. Forskningsseminar 2008-04-04 - 2008-04-04 2008.

 • Skandfer, Marianne. Blogg fra utgravningene på Tønsnes 2008. Ukeslogg på Tromsø Museums nettsider 2008-07-11 - 2008-09-05 2008.

 • Skandfer, Marianne. Ukeslogg for utgravningene på Tønsnes 2008. Ukesvis oppdatert logg fra utgravningene på Tønsnes 2008-07-11 - 2008-09-05 2008.

 • Skandfer, Marianne. Om etnisitet i arkeologi. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Oppstart for arkeologiske utgravninger på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Oppstart for utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Spennende funn på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Sensasjonelt funn av 9500 år gamle hus. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Denne øksen er 9500 år gammel - og et ekte Tromsø-produkt. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Om utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Mystisk øks funnet under utgravningene på Tønsnes, Tromsø. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sporhunder i etnisk forhistorie. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sensasjonelle funn under utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sensasjonelle funn under utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Sensasjonelle funn fra utgravningene på Tønsnes. 2008.

 • Skandfer, Marianne. Aspects of Sami identity building in the 1st millennium BC. CAS Workshop: Early Networking in Northern Fennoscandia: Materiality, Language and Identities 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.

 • Skandfer, Marianne. Tønsnes - havn i eldre steinalder. Forskningsdagene 2008 2008-09-18 - 2008-09-21 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Foreløpige resultat av årets undersøkelser med omvisning. Åpen dag på de arkeologiske undersøkelsene på Tønsnes 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.

 • Skandfer, Marianne. Omvisning på Tønsnes-undersøkelsene: innføring i den eldste forhistoria for området. Besøk av den svenske handelsministeren m. følge, havnedirektøren og ordføreren i Tromsø m. følge 2008-09-01 - 2008-09-01 2008.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningene på Tønsnes - metoder og foreløpige resultater. Internseminar for administrasjon og publikumsavd., Tromsø Museum 2008-09-02 - 2008-09-02 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik. Utgravningene på Tønsnes 2008. Omvisning for elever og lærere ved Skjelnan skole, Tromsø 2008-09-03 - 2008-09-03 2008.

 • Skandfer, Marianne; Grydeland, Sven Erik; Stensrud, Gøran. Utgravningene på Tønsnes 2008, med omvisning. Omvisning for elever og lærerer ved Skittenelv skole, Tromsø 2008-08-21 - 2008-08-21 2008.

 • Skandfer, Marianne. Láksjohka, Deatnu g./Tana k., Finnmark. Foreløpig rapport fra arkeologisk utgravning 25. - 29.06.2007. 2007.

 • Skandfer, Marianne. Hi-stories from the Underground. Landscape as Common Good 2007-08-04 - 2007-08-05 2007.

 • Skandfer, Marianne. Láksjohka, Deatnu g./Tana k., FinnmarkRapport fra arkeologisk utgravning 25. – 29.06.2007. 2007.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport: Registreringer Kautokeino, Karasjok og Tana kommuner i forbindelse med post-doktorprosjekt i arkeologi 2006 - 2007. 2007.

 • Skandfer, Marianne. Being Confronted with the Interior Other: Ethics, Ethnography and Prehistoric Archaeology in Finnmark, Arctic Norway. Tops of the World 2006-10-30 - 2006-11-01 2006.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Láksjohka, Deatnu g./Tana k., Finnmark: Rapport fra utgravning 14.-25.08.2006. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Melkefoss, tuft 3, Sør-Varanger k., Finnmark. Rapport fra prøvestikking i forbindelse med forskningsprosjektet ”Oppkomsten av samisk etnisitet sett i lys av innlandets økte betydning, 2300 f.Kr. – 300 e.Kr.”, 17.08.2006. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Láksjohka, Deatnu g./Tana k., Finnmark: Rapport fra utgravning 14. - 25.08.2006. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Bruun, Inga Malene. De eldste husene i Pasvik. Varanger årbok 2006; Volum 26. ISSN 0800-0867.s 106 - 117.

 • Skandfer, Marianne; Olli, Anne. "Åpen dag" på utgravningen ved Láksjohka, Tana. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningene ved Láksjohka, Tana. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Måsø, Jan Rune. Arkeologisk forskning i indre Finnmark - et pionerarbeid. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Utgravningene ved Láksjohka i Tana. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Hansen, Håvald. Åpen dag for hobbyarkeologer: 4000 år gamle tufter. 2006.

 • Skandfer, Marianne; Brenli, Erik. Arkeologi for allmenheten. 2006.

 • Skandfer, Marianne. Utgravninger ved Láksjohka i Tana 2006 - foreløpige resultat. IARs forskningsseminar 2006-11-10 - 2006-11-10 2006.

 • Skandfer, Marianne. Neolithisation as if History Mattered - or Vice Versa: The Younger Stone Age in Northern Fennoscandia. European Association of Archaeologists (EAA) 12.th annual meeting 2006-09-19 - 2006-09-24 2006.

 • Skandfer, Marianne. Early Pottery in Northern Fennoscandia. Early Pottery in the Baltic 2006-10-20 - 2006-10-21 2006.

 • Skandfer, Marianne. Doing archaeology on Sami cultural remains in Norway: A matter of ethichs and politics. Society for Historical Archaeology Annual Conference 2005-01-05 - 2005-01-10 2005.

 • Iversen, Frode; Skandfer, Marianne. Informasjonsblad Det Norske Arkeologmøtet. Impuls og egenart. ISSN 0803-3706. NAM-nytt 2005 (2). ISSN 0803-3706.s 1 - 58.

 • Iversen, Frode; Skandfer, Marianne. Informasjonsblad Det Norske Arkeologmøtet. Impuls og egenart. ISSN 0803-3706. NAM-nytt 2005 (1). ISSN 0803-3706.s 1 - 8.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Melkefoss, Sør-Varanger k., Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Njálbmeguoika, Karasjok k., Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser på Kjerringneset, Sør-Varanger kommune, Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.:Arkeologiske undersøkelser ved Láksjoha, Tana kommune, Finnmark. 2004.

 • Skandfer, Marianne. "Framveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning ca. 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.: Arkeologiske utgravninger på Storsteinneset, Sør-Varanger k., Finnmark 2004. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Graver frem vår skjulte forhistorie. 2004.

 • Skandfer, Marianne. Samiske kulturminner og kulturlandskap. ICOMOS Norges fagdag 2003-03-21 - 2003-03-21 2003.

 • Skandfer, Marianne. Kulturminner i arealplan - Berlevåg kommune. Delrapport om kvalitetssikring av kulturminneregistreringer og skader på kulturminner. Tilhørende: Registreringsrapport: Kulturminner i arealplan - Berlevåg kommune 2003. 2003.

 • Skandfer, Marianne. Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi - kronologi - kultur. 2003.

 • Skandfer, Marianne. Fra eldre til yngre steinalder?. Steinalderkonferansen i Molde 2003 2003-03-24 - 2003-03-28 2003.

 • Skandfer, Marianne. Etikk i møte med Det Fortidige. Verneideologi. NIKU-seminar 25.04.2002 2002-02-04 - 2002-04-25 2002.

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Samisk historieforfalskning?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 20 - .

 • Sommerseth, Ingrid; Henriksen, Jørn Erik; Skandfer, Marianne. Kilder til samisk historie. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.

 • Skandfer, Marianne. Early Comb-ceramics in Northern Fennoscandia: Material expressions of cultural identity?. Nordic TAG 2001-03-23 - 2001-04-01 2001.

 • Skandfer, Marianne. Om hundre år er allting glemt?. Fortidsvern 2000 (2). ISSN 1504-4645.s 4 - 7.

 • Ruud, Tore; Myklevold, Lars Børge; Skandfer, Marianne. Gårdshistorie for Elgsnes. 2000.

 • Skandfer, Marianne. "Fosslund" (gnr16/1), Sør-Varanger k., Finnmark. Rapport fra utgravning. 2000.

 • Skandfer, Marianne. Inganeset/Kjerringneset IV (g.nnr.15/1), Sør-Varanger k., Finnmark. RApport fra feltarbeid sommeren 1999 i forbindelse med Dr.gradsprosjektet "Grensetid i grenseland.". 1999.

 • Skandfer, Marianne. Registreringsrapport Mauken - Blåtind. Sammenbinding av eksisterende skytefelt og etablering av manøverakse. 1998.

 • Skandfer, Marianne. Skjeer, hendelser og historier på 1600-tallet. Ottar 1998; Volum 5 (223). ISSN 0030-6703.s 10 - 16.

 • Skandfer, Marianne. Coarverbasttet. Samiske hornskjeer fra middelalder til moderne tid. 1997.

 • Skandfer, Marianne. Samlingssted i fortid og nåtid. Kulturlandskap på Tennes. Fotefar mot nord 1996.