Kathrine Totland
Photo: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Totland, Kathrine

The Polar Museum

Job description:

Kathrine Totland er stipendiat i polar kulturhistorie hos Polarmuseet/TMU med tilhørighet på institutt for historie og religionsvitenskap på UiT. Veiledere er Stian Bonnes og Lena Aarekol (hoved). 

Hvordan kan man benytte det materielle perspektivet  for å avdekke ny historisk kunnskap om de polare områdene? Gjenstander i museale og institusjonelle samlinger legger grunnlaget for denne avhandlingen, som skal handle om polarhistorie sett i sammenheng med ulike aspekter av materialitet; Materialitet og innsamlingspraksis, materialitet og etablering av gjenstandssamling, materialitet som politisk og problem, og materialitet og iscenesettelse i utstilling. Den museale konteksten er sentral, og legger også et institusjonelt perspektiv på avhandlingen.  
Research interests

- Museologi; institusjonell praksis og tolkning av gjenstander, stedliggjøring av utstillingsrom

- Materialitet som historisk kilde

-Overvintringsfangst på Svalbard og i arktiske regioner

- Natursyn og polare områder

- Stedsteori og tilhørighet/identitet

- Selfangst og natursyn i historisk og moderne perspektiv.

Publications in CRIStin


  • Jan Henrik, Ihlebæk; Totland, Kathrine; Aarekol, Lena. "Museum": Reportasjeprogram om norsk og nordisk historie fra istid til nåtid. (data) 2016.

  • Totland, Kathrine; Kverndokk, Kyrre. Mellom sivilisasjonen og isødet: Norske fangstmenns natursyn på Svalbard i perioden 1900-1940. 2013.