Flag icon Flag icon

Larssen, Tanja

The Arctic University Museum of Norway

Job description:

Samlingsforvalter for de kulturhistoriske samlingene.
Publications in CRIStin


  • Larssen, Tanja. Seksbente hester og hellige fugler. 2019.

  • Larssen, Tanja. Metallsøkerfunn – se innleverte funn fra samlingene. Hva må man tenke på om man er interessert i metallsøking som hobby?. Desembernatt 2017 2017-11-30 - 2017.

  • Larssen, Tanja. Nytt i magasinet. 2017.

  • Larssen, Tanja; Skandfer, Marianne; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Hansen, John. Godt levert!. Museumsutstilling 2016-02-11 - 2016-05-15 2016.

  • Larssen, Tanja. How do future publication plans affect theses availability in UiT’s open access research archive?. Munin Conference on Scholarly Publishing 2016-11-21 - 2016-11-22 2016.