Inger Kaisa Bækø-foto Daniel Lilleeng.jpg
Photo: Daniel Lilleeng

Flag icon Flag icon

Bækø, Inger Kaisa

Management and administration UMAK

Job description:

Adm.leder har etter delegasjon fra direktøren ansvar for å utføre oppgaver knyttet til den daglige driften og ledelsen av den administrative virksomheten ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Dette omfatter saksforberedelse for direktøren til styret, budsjett, planer, økonomi- og personalforvaltning, HMS og forsknings-, utdannings-, samlings- og formidlingsadminstrasjon.