Kjellman-Erik.jpg
Photo: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Erik Kjellman

The Arctic University Museum of Norway

Job description:

Ansvarlig for feltdokumentasjon av utgravningsprosjekter ved forvaltningsenheten. Herunder ligger fotodokumentasjon, innmåling, fotogrammetri, Intrasis med mer.
Publications in CRIStin


 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik. Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tidlig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner. 2019 (51). ISSN 2535-4248.

 • Skandfer, Marianne; Niemi, Anja Roth; Larssen, Tanja; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Hovind, Mathea. Bevare meg vel! Arkeologi og miljø. Utforsk UiT 2019-09-19 - 2019-09-22 2019.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth. Skarvbergvika i Porsanger. Undersøkelse av to hustufter fra tidlig metalltid og en nyere tids teltring. Porsanger k., Finnmark f.. (fulltekst) 2018 (47) ISBN 978-82-7142-071-0. ISSN 2535-4248.

 • Sjøgren, Per Johan E; Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Kirchhefer, Andreas; Lind, Keth Elisabeth. Evenskjer Syd, Skånland k. Dokumentasjon av dyrkingslag fra Førromersk Jernalder og Vikingtid. 2018.

 • Oppvang, Janne; Kjellman, Erik; Niemi, Anja Roth; Lind, Keth Elisabeth. Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949. 2017.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Henriksen, Jørn Erik. -Begynner å tro vi står på en stor gravplass fra jernalderen. (data) 2017.

 • Niemi, Anja Roth; Gjerde, Jan Magne; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Helleristninger i Varanger - nye sider av livet i steinalderen. Ottar 2016 (311). ISSN 0030-6703.s 15 - 25.

 • Kjellman, Erik. Photogrammetric rock art detection: Assisting detection of rock art on lichen covered surfaces using photogrammetry and 3D modelling software.. CAA 2016: Exploring Oceans of Data 2016-03-29 - 2016-04-02 2016.

 • Nergaard, Ragnhild Holten; Oppvang, Janne; Cerbing, Mikael; Kjellman, Erik; Sommerseth, Ingrid; Niemi, Anja Roth. Tønsnes Havn, Tromsø kommune, Troms. Rapport fra de arkeologiske undersøkelsene 2014. 2016 (45) ISBN 978-82-7142-066-6. ISSN 1891-1943.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Lens distortion: perspectives on reflexivity and interpretation in digital field archaeology. Case studies from Northern Norway. CAA 2015 2015-03-30 - 2015-04-03 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Fant 7000 år gammel elg. 2015.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik. Sensasjonelt funn - tok snarvei, fant 7000 år gamle helleristninger. 2015.

 • Sommerseth, Ingrid; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne. Tønsnes et strategisk knutepunkt gjennom 10 000 år. Norsk arkeologisk møte 2014-11-06 - 2014-11-08 2014.

 • Niemi, Anja Roth; Kjellman, Erik; Oppvang, Janne; Nergaard, Ragnhild Holten. Melsvik - Brudd og boplass gjennom 8000 år. Norsk Arkeologmøte 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.