Arbeidsstue TP-eksamen

Arbeidsstue for arbeid i TP eksamen. 

Fellestjenesten for eksamen setter opp tilsammen 5 dager i uke 17, 18 og 19 hvor vi gir innføring i TP eksamen. Etter en kort opplæringsdel, vil det bli satt av tid hvor fagnær administrasjon kan registrere nødvendig data i TP for høstens eksamener. På arbeidssuene skal vi gjøre følgende:

  • Registrere hvilke uke eksamenen kan legges til
  • Registrere hvor mange kandidater man forventer at skal avlegge eksamenen
  • Registrere eventuelle andre eksamener som må holdes samtidig
  • Oppdatere og eventuelt opprette studentgrupper med oppdaterte og korrekte emnekoder for eksamener som ikke kan kollidere
    • Arbeid med studentgrupper gjøres normalt i forbindelse med forberedelse av undersvisningsplanlegginga. Vi tar allikevel dette med her da det kan være andre hensyn å ta i forbindelse med eksamen
    • Vi forutsetter i utgangspunktet at de fleste kjenner til studentgrupper, og kan grunnleggende administrasjon av disse. 

 

Det vil bli servert kaffe/ te og noe å spise på underveis. 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
When: 26. abril 2019 kl. 09.00–13.00
Where: Teorifagbygget hus 1 Rom 1.433, Datarom (ansatte opplæring) (TEO-H11.433)
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees
Kontakt: Merethe Figenschau Sletteng

Registration
Participants: 8 av 16 (max) Login is required (Open footer)