Disse sidene er faset ut og vil ikke oppdateres. Nye sider finnes på uit.no/tromso
For students


For employees

News from Tromsø



Activities
HC Leader Group meeting - reccuring
Where: MH L 11.203
Hvem: Students

Opplæring i Foreldre-baby samspill (Ny dato kommer)
Where: UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø (romnummer kommer).
Hvem: Guests, Invited