Disse sidene er faset ut og vil ikke oppdateres. Nye sider finnes på uit.no/narvik
For students


For employees

News from NarvikActivities
Oppfriskningskurs referansehåndtering (Narvik)
Where: D-1110, Auditorium 4
Hvem: Students

Markering av kvinnedagen 2020
Where: Auditorium 1, UiT i Narvik
Hvem: Employees, Students, Guests
Gamle hin.no-sider

OBS! Dette er arkiverte sider som ikke oppdateres.