Disse sidene er faset ut og vil ikke oppdateres. Nye sider finnes på uit.no/alta
For students


For employees

News from AltaActivities
Lavterskel-Yoga
Where: Lille scene
Hvem: Students, Employees

Peter F. Hjort seminaret 2020 - Alta
Where: Brattholmen, UiT Alta
Hvem: Employees, Students, Guests, Invited