Lærling ved UiT?

UiT er en av de sentrale utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge. UiT omsetter pr 31.12.17 for 3 772 684, har 3 487 årsverk, og 16 476 studenter. UiT kan som arbeidsgiver tilby spennende jobber og mulighet for utvikling.

Opplæringskontoret UiT

UiT er et godkjent opplæringskontor som er med på å tilby viktige læreplasser, og har for 2019 mål om å ha 22 lærlinger ansatt.  Målet for 2020 er 30 lærlinger. UiT er en stor statlig virksomhet som har mange ulike fagområder vi arbeider innen. 

UiT er godkjent lærebedrift i følgende fag

  • IKT-servicefaget
  • Dataelektronikerfaget
  • Mediegrafikerfaget
  • Fotograffaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget

UiT samarbeider i tillegg med Havbruksstasjonen om å tilby læreplasser i: 

  •  Akvakulturfaget
  • Automasjonsfaget
  • Industrimekanikerfaget

UiT ser stadig på muligheten til å ta imot nye lærlinger i nye lærefag. 

Krav til søker

Å søke om lærlingeplass ligner på å søke jobb, og det er konkurranse om plassene. Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju, hvor det er viktig at lærlingen gjør et godt inntrykk og har gode faglige resultater. UiT ønsker dyktige og motiverte lærlinger.

 

 

 Page administrator: Benedicte Andersen Kristensen
Last updated: 14.10.2019 10:18

Kontaktinformasjon

Dersom du som lærling skulle ønske å søke om lærlingplass hos oss, kontakt lærlingeansvarlig:

Benedicte A Kristensen på