Finn en ansatt ved UiT
Aune, Janne

Informasjonskonsulent
+4777646860Sandanger, Line Nilsen

Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)Sollid, Brynjar

Studiekonsulent master ped, spesped, logopedi, utdanningsledelse og kultur og profesjon