Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Intervju med Ingeborg Skjelmo, rådgiver i stab for samfunnssikkerhet og beredskap hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark

1.    Hvilken utdanning tok du ved Institutt for teknologi og sikkerhet?

Jeg har tatt en bachelor i samfunnssikkerhet og miljø, og fortsatte på en master i samfunnssikkerhet ved samme institutt.

 

2.    Hva fikk deg til å velge denne utdanningen? 

Det var veldig tilfeldig. Studiene sto i alfabetisk rekkefølge, og jeg bladde meg tilfeldigvis innom samfunnssikkerhet og miljø rett før jeg skulle søke meg inn på statsvitenskap. Samfunnssikkerhet og miljø virket aktuelt og spennende, så jeg ombestemte meg og plasserte studiet på førsteplass rett før fristen gikk ut. Veldig glad for det i dag! 

 

3.    Er du fornøyd med valg av utdanning? 

Ja! Det har selvfølgelig vært tidvis krevende underveis, men jeg ser tilbake på fine år ved instituttet med så mange kloke og engasjerende forelesere, trivelige medstudenter, samt spennende emner.

 

4.    Hva synes du var mest spennende og utfordrende med utdanningen? 

Det har vært givende å få innsikt i et fagfelt som favner så bredt i samfunnet, og berører oss alle på noe vis. Med den utviklingen vi står ovenfor med blant annet klimaendringer, sårbarheter som følge av digitalisering og sikkerhetspolitisk uro er samfunnssikkerhet og beredskap relevant som aldri før. Det er utrolig lærerikt å se verden med "samfunnssikkerhetsbriller", og møte andre mennesker med samme interesse. Det mest utfordrende med utdanningen var i grunn også det beste - gruppearbeid. Man lærer minst like mye om seg selv og gruppa man jobber med, som man gjør om de problemstillingene man er satt til å løse. Sånn er det heldigvis i arbeidslivet også, så samarbeid med ulike mennesker i studietiden legger et godt grunnlag for yrkeslivet. 

 

5.    Hvilken stilling har du nå og hva består jobben din av? 

Nå jobber jeg som rådgiver i stab for samfunnssikkerhet og beredskap hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. I staben er vi totalt syv stk, inkludert fylkesberedskapssjefen, fordelt på kontorstedene Vadsø og Tromsø. Arbeidsdagene er varierte, og består blant annet i planlegging og gjennomføring av tilsyn, øvelser og veiledning i kommunene i Troms og Finnmark. 

 

6.    Hva er mest spennende med jobben din? 

Å være en brikke i samspillet mellom kommuner, regionale og nasjonale aktører. I tillegg er det utrolig viktig for meg at jeg trives på jobb - med både arbeidsoppgaver, kollegaer og de utenfor egen organisasjon. En telefon med en trivelig rådmann, nye prosjekter eller en hel arbeidsdag i flytsonen er byggeklosser som i sum gjør jobben spennende og givende.

 

7.    Hvilken betydning har utdanningen ved IIS hatt for eget arbeid? 

Utdanningen min la grunnlaget for at jeg kan gjøre det jeg gjør i dag. Inngående oversikt i feltet, gjennomføring av øvelser og en overordnet forståelse for samfunnssikkerhet har gitt meg et godt utgangspunkt for videre faglig utvikling i det daglige. 

 
Page administrator: Gunn-Helene Turi
created: 26.02.2019 11:20