[Loading...]

Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Centre for Women's and Gender Research

Andreassen, Hege Kristin

Senterleder
Centre for Women's and Gender Research

Mittner, Lilli

Postdoc
Centre for Women's and Gender Research

Gjelde-Bennett, Kaja Nan

Vitenskapelig assistent
Centre for Women's and Gender Research

Ryall, Anka

Professor emerita
Centre for Women's and Gender Research

Kjeldaas, Sigfrid

Forsker
Centre for Women's and Gender Research

Yabsley, Annabelle

Vitenskapelig assistent
Centre for Women's and Gender Research

Rönnblom, Anna Malin

Professor II
Centre for Women's and Gender Research

Walsh, Deatra E

Førsteamanuensis
Centre for Women's and Gender Research

Jensen, Ellen Marie

Førsteamanuensis
Centre for Women's and Gender Research

1-10 of 13 | Last 3