[Loading...]

Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Centre for Women's and Gender Research

Skogseth, Katarina Evadatter

Vitenskapelig assistent
Centre for Women's and Gender Research

Andreassen, Hege Kristin

Senterleder
Centre for Women's and Gender Research

Mittner, Lilli

Postdoc
Centre for Women's and Gender Research

Gjelde-Bennett, Kaja Nan

Vitenskapelig assistent
Centre for Women's and Gender Research

Ryall, Anka

Professor emerita
Centre for Women's and Gender Research

Yabsley, Annabelle

Vitenskapelig assistent
Centre for Women's and Gender Research

Rönnblom, Anna Malin

Professor II
Centre for Women's and Gender Research

Walsh, Deatra E

Førsteamanuensis
Centre for Women's and Gender Research

Nordbrønd, Lise

Centre for Women's and Gender Research

1-10 of 14 | Last 4