Research interests

Menneskerettigheter

Helserett

Velferdsrett

Erstatningsrett

Awards and distinctions

2. Pris nasjonal finale Forsker Grand Prix 2012

Pris for beste enkeltstående prestasjon, Nasjonal Finale ELSA prosedyrekonkurranse 2009

Publications in CRIStin


 • Storvik, Marius. Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 345 - 370.

 • Storvik, Marius. Fra forskning til forside. Forum for formidling 2018-01-12 - 2018-01-12 2018.

 • Storvik, Marius. Debattdeltaker om ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i barnevernet. Debatt 2018-09-04 - 2018-09-04 2018.

 • Storvik, Marius. Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Storvik, Marius. Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?. 2018.

 • Storvik, Marius. Tvang - i skjæringspunktet mellom medisin, juss og etikk.. Fylkesmannens turnuskurs 2018-04-05 - 2018-04-05 2018.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Fagkonferanse POBO Karasjokk 2018-04-16 - 2018-04-18 2018.

 • Storvik, Marius. From research to front page. Fagdager institutt for farmasi, UiT 2018-02-15 - 2018-02-15 2018.

 • Storvik, Marius. Utredning om behovet for rettslig grunnlag for bruk av ulik tvang og makt i skolen.. 2018.

 • Storvik, Marius. From research to front page. Instituttseminar 2018-02-15 - 2018-02-15 2018.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Akuttpsykiatrikonferansen 2018-02-07 - 2018-02-09 2018.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern.. Faglig presentasjon Pasient- og brukerombudet i Troms 2017-03-10 - 2017-03-10 2017.

 • Storvik, Marius. Husordensregler og menneskerettigheter. Fagdag 2017-12-07 - 2017-12-08 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Internseminar Jusshjelpa 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Storvik, Marius. Hva er psykiatri?. Internseminar Jusshjelpa 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Storvik, Marius. Retningslinjer ved tvangsbruk i somatisk speisialisthelsetjenest. Internundervisning Geriatrisk avdeling UNN 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.

 • Storvik, Marius. Tilsyn og kontroll med rettssikkerhet og faglig forsvarlighet ved tvangsbruk i det psykiske helsevernet.. Kontrollkommisjonskonferansen 2017 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslige rammer for bruk av tvang og makt i skolen. Det årlige kurset i utdanningsrett 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.

 • Storvik, Marius. Skjult tvang innen norsk psykiatri. 2017.

 • Storvik, Marius. Retningslinjer ved tvangsbruk i somatisk speisialisthelsetjeneste.. Høstmøte 2017 2017-11-09 - 2017-11-09 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Internundervisning Voksenpsykiatrisk poliklinikk Åsgård 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.

 • Storvik, Marius. Kardemommeloven eller menneskerettigheter?. Åpen dag UiT 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslige rammer for tvang i skolen. Fagdag Ekrehagen skole 2017-10-10 - 2017-10-10 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Nasjonal konferanse om psykisk helse 2017-10-11 - 2017-10-12 2017.

 • Storvik, Marius. Den skjulte tvangen. Fagkritisk rekke 2017-10-04 - 2017-10-04 2017.

 • Storvik, Marius. Utvalde problemstillingar frå avhandlinga: «Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern». Nasjonalt helse- og sosialrettsseminar 2017-09-27 - 2017-09-27 2017.

 • Storvik, Marius. Systemkritiske synspunkter på saksbehandling og kontroll mht. bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Forelesning for Tvangslovutvalget 2017-09-25 - 2017-09-25 2017.

 • Storvik, Marius. Den skjulte tvangen. Lørdagsuniversitetet 2017-09-23 - 2017-09-23 2017.

 • Storvik, Marius. Den skjulte tvangen. 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Forelesning for Pro bono gruppen 2017-08-22 - 2017-08-22 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Lunsjforedrag for Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst 2017-08-21 - 2017-08-21 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. Lunsjforedrag for Sivilombudsmannen og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 2017-08-22 - 2017-08-22 2017.

 • Storvik, Marius. Ledelsen har ansvaret for at lover følges. Stavanger Aftenblad 2017. ISSN 0804-8991.

 • Storvik, Marius. Paneldebatt om tvang i psykiatrien - teori møter praksis. Paneldebatt om tvang i psykiatrien - teori møter praksis 2017-06-19 - 2017-06-19 2017.

 • Storvik, Marius. Fant systematiske lovbrudd. 2017.

 • Storvik, Marius. Her har psykisk syke pasienter kun en madrass på rommet. 2017.

 • Storvik, Marius. Fikk elektrosjokk åtte ganger – hadde ikke gitt samtykke. 2017.

 • Storvik, Marius. Mener vi mangler kontroll når pasienter låses inne. 2017.

 • Storvik, Marius. Versting i bruk av skjerming mot pasientar – veit ikkje om det har effekt. 2017.

 • Storvik, Marius. Avdekket menneskerettighetsbrudd i 7 av 8 undersøkte tiltak i psykiatrien. 2017.

 • Storvik, Marius. Avdekket flere menneskerettighetsbrudd i norsk psykiatri. 2017.

 • Storvik, Marius. – Norge behandler psykiatriske pasienter verre enn varetektsfanger. 2017.

 • Storvik, Marius. Tvunget til å bo fire år på skjermingsrom. 2017.

 • Storvik, Marius. Varsleren på psykiatrisk avdeling. 2017.

 • Storvik, Marius. «Nina» ble tvunget til å bo alene for å bli frisk. 2017.

 • Storvik, Marius. Tvunget til fire år på skjerming.. 2017.

 • Storvik, Marius. Varsla om forhold på psyk - får støtte i ny forskning. 2017.

 • Storvik, Marius. Skjerming i psykiatrien. 2017.

 • Storvik, Marius. Skjerming i psykiatrien. 2017.

 • Storvik, Marius. Psykiatrien bryter menneskerettighetene. 2017.

 • Storvik, Marius. Forskeren forklarer: Store avvik mellom rutiner og lovgivning. 2017.

 • Storvik, Marius. UiT-forskeren Marius (39) har avdekket store avvik mellom praksis og lovverk i psykiatrien. 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern. 2017.

 • Storvik, Marius. Vil ha ansvarliggjort legene 17 år tilbake. 2017.

 • Storvik, Marius. Rettslig vern av pasienters integritet i psykisk helsevern.. Presentasjon ved Pasient- og brukerombudet i Nordland 2017-03-13 - 2017-03-13 2017.

 • Storvik, Marius. Diskriminering er sjelden en gyllen middelvei. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; Volum 136 (21). ISSN 0029-2001.s 1790 - 1790.s doi: 10.4045/tidsskr.16.0873.

 • Storvik, Marius. Metalldetektor kan ivareta sikkerheten. Dagens medisin 2016. ISSN 1501-4290.

 • Storvik, Marius. M. Storvik svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 (23/24). ISSN 0029-2001.s 1958 - 1958.s doi: 10.4045/tidsskr.16.1050.

 • Storvik, Marius. Kontrollkommisjonene i psykiatrien: Kritisert i over 100 år Hvilken av tvangsprotokollene er fra 1865?. 2016.

 • Storvik, Marius. VG direkte om avsløring av ulovlig tvang i norsk psykiatri.. 2016.

 • Storvik, Marius. 4000 beltelegginger - 71 klager 10 medhold. 2016.

 • Storvik, Marius. Tvangsloggene - Protokollene. 2016.

 • Storvik, Marius. Tvangsloggene - Slik har vi jobbet. 2016.

 • Storvik, Marius. Ved denne fotballbanen ble pasienten luftet i belter. 2016.

 • Storvik, Marius. Legges i belter når legene drar på ferie. 2016.

 • Storvik, Marius. Grep ikke inn mot ulovlig beltetvang. 2016.

 • Storvik, Marius. Pasienter bindes fast ulovlig. 2016.

 • Storvik, Marius. De omstridte grensene – bruk av belteseng i psykiatrien i lys av menneskerettighetene. Forskningsdagene 2016-10-02 - 2016-10-02 2016.

 • Storvik, Marius. Panelsamtale. Sivilombudsmannens menneskerettsseminar 2016-10-19 - 2016-10-19 2016.

 • Storvik, Marius. Menneskerettigheter og tvang – to sider av samme sak?. Brukerrådsseminaret 2016 2016-10-10 - 2016-10-10 2016.

 • Storvik, Marius. Gråsonetvang. Kontrollkommisjonskonferansen 2016-11-25 - 2016-11-25 2016.

 • Storvik, Marius. Forby bruk av belteseng på barn. Rapportlansering av Grenseløs omsorg 2015-09-22 - 2015-09-22 2015.

 • Storvik, Marius; Rosenvinge, Morten. Reglene for ransaking kan bli endret. 2015.

 • Sarwar, Shazia; Storvik, Marius. Myndighetenes barneovergrep. 2015.

 • Storvik, Marius. Gråsonetvang? Juridiske aspekter ved bruk av tvang og makt i kommunalt psykisk helsearbeid.. Samhandling om psykisk helse - et lovverk i utakt. 2015-10-21 - 2015-10-21 2015.

 • Storvik, Marius. Rettssikkerhet i psykiatrien. Når noen bare tar seg til rette i andres privatliv. Senioruniversitetet i Tromsø 2014-04-26 - 2014-04-26 2014.

 • Storvik, Marius. En alvorlig systemsvikt. 2014.

 • Storvik, Marius. - Ulovlig praksis rundt ransaking. 2012.

 • Storvik, Marius. Tvang på velferdsrettens område. Forsker Grand Prix 2012-09-19 - 2012-09-29 2012.

 • Storvik, Marius. Tvang i barnevern og psykiatri - vurdering av verdiriktighet. 2011.

 • Member of research group