IMG_7589nr2.jpg
Photo: UiT

Flag icon Flag icon

Lund, Johanne Sofie

Student Recruitment, Marketing and Graphical Services Section

Job description:

Markeds og kommunikasjonsrådgiver i Fagruppe studentrekruttering, markedsføring og profilering.

Jobber med:

- Åpen Dag
- Semesterstatundersøkelsen
- UiTstudent
- Sosiale medier-vakt
- Opplæring utdanningsmesser og skolebesøk
- Kooredinering av skolebesøk til UiT
- Markedsføring og studentrekruttering