Flag icon Flag icon

Sunniva Solheim Alvestad

Faculty administration at Faculty of Law

Job description:
  • Administrativt ansvarlig for 1. og 4. avdeling
  • Opptak og semesterstart
  • Innpass/godskriving av ekstern utdanning 1.-4. avdeling
  • Permisjon, sluttmelding, studierett og studieprogresjon 
  • Klage på skoleeksamen
  • Obligatorisk praksis på 4. avdeling
  • FS-superbruker
  • Canvas-superbruker
  • Sekretær for opptakskomiteen ved Det juridiske fakultet
  • Generell saksbehandling og studentveiledning