Ansatt-Torgunn-Wærås
Photo: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Torgunn Wærås

Research, Education and Communication Section, Faculty of Health Sciences

Job description:
  • Faggruppeleder
  • Strategi- og planarbeid innen området formidling
  • Kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte
  • Medlem i faggruppe Infotorget ved Helsefak
  • Medlem i lokal beredskapsgruppe ved Helsefak
  • Medlem i Kommunikasjonsforum ved UiT
  • Medlem i Redaksjonsrådet ved UiT

Vi jobber med kommunikasjon som verktøy for å bidra til å nå målene som Helsefak og UiT har satt seg innen ulike områder. Vi ser også formidling som et mål i seg selv, jf. universitets- og høgskoleloven som slår fast at forskning, utdanning og formidling er kjerneoppgaver ved et universitet.

Faggruppa for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering jobber blant annet med forskningskommunikasjon, Forskningsdagene, Lørdagsuniversitetet, disputaser, skolebesøk, profilering av studietilbud, intern kommunikasjon, kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte.

Merk: Flere tjenester og oppgaver innen kommunikasjonsfeltet ved UiT er sentralisert fra og med 1. januar 2019. Redaksjonelt arbeid med produksjon av nyhets- og forskningsstoff, foregår i en felles redaksjon. Grafisk formgiving ivaretas av Grafisk sørvissenter, og kanalforvaltning (nettarbeid m.m.) ligger også under en egen fellestjeneste.
Publications in CRIStin


  • WÆrÅs, torgunn; Flaten, Magne Arve. Skråblikk fra psykologi. 2009.