UnniJansen.jpg

Flag icon Flag icon

Jansen, Unni Ch.

School of sport sciences

Job description:

Studieveiledning
Study counsellor for:

Idrett - bachelor
Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor
Idrett - årsstudium
Idrettsvitenskap - master
Idrett - bachelor
Idrett - årsstudium
Arctic Nature Guide - one year programme
Naturguide - årsstudium
Arktisk friluftsliv - årsstudium