31.bmp

Flag icon Flag icon

Roll, Tom Edvard

Department of Medical Biology

Job description:

Studiekonsulent på bioingeniørutdanningen, MBI-3102 og PhD - emner ved instituttet. 
Study counsellor for:

Bioingeniørfag - bachelor