Divna mijá tjåhkanime ja ásadime

Sannhets- og forsoningskommisjonen på Snubba Dagen

Where: Snubba grendehus (Evenes)

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Lakselv

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Mo i Rana

Where: Rana bibliotek

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Stortinget

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Stortinget, Oslo

    Poasstaadræssa

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø