Divna mijá tjåhkanime ja ásadime

Kommisjonsmedlem møter Kveeninuoret

Where: Tromsø

Møte med delegasjon fra Finland

Where: Tromsø og Oslo

Kommisjonen deltar på seminaret Samiske saker i norske domstoler

Where: Oslo, Høyesteretts lokaler

Møte med Samisk kirkeråd

Where: Bispegården, Tromsø

Åpent møte i Aarborte/Hattfjelldal

Where: Sijti Jarnge

Kommisjonen deltar på skogfinsk kulturkveld

Where: I Teatersalen, Nynorskens hus, Rosenkrantz gate 8

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Stortinget

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Bodø

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte i Bodø

Where: Stormen bibliotek

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Lakselv

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Mo i Rana

Where: Rana bibliotek

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Stortinget

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Stortinget, Oslo

    Poasstaadræssa

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø